RA
raaf
Aantal ontvangen sterren: 3
Bekijk details

verschil van mening over uitspraak bestuursrechter

23 reacties

Ik heb al sinds 2014 problemen met mijn gemeente. Een buurman heeft voor mijn woning een schuur gebouwd op grond waarop wij recht van overpad hebben. Hij heeft ons verkeerde informatie gegeven. Gemeente heeft de aanvraag in een buurtblaadje aangekondigd, maar nooit vermeld dat er zal worden afgeweken van het bestemmingsplan. De schuur is in afwijking van de verleende vergunning gebouwd. Ondanks onze bezwaren is een nieuwe vergunning in 2016 verstrekt.
De bestuursrechter heeft geconstateerd dat de vergunningen zijn gebaseerd op afwijkingswetten die niet meer gebruikt mogen worden. In een tussenuitspraak is heeft de gemeente "gebruik gemaakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen door bij besluit van 5 januari 2017 ...opnieuw op de bezwaren te beslissen onder intrekking van het besluit op bezwaar van 17 maart 2016."
De bestuurrechter eindbeslissing is:
"- verklaart het beroep voor zover gericht tegen het besluit van 17 maart 2016 niet-ontvankelijk:
-verklaart het beroep voor zover gericht tegen het bestreden besluit gegrond;
-vernietigd het bestreden besluit;
-herroept het primaire besluit;
-bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit;"
verder staat er in de uitspraak
" In het kader van de finale geschilbeslechting ziet de rechtbank aanleiding zelf in de zaak te voorzien door met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht het primaire besluit te herroepen en te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit."

Hieruit heb ik geconcludeerd dat de vergunning van 2014 ( primaire vergunning) is herroepen. Dit lijkt mij logisch omdat deze is genomen ahv wetten die niet geldig waren op dat moment. Echter de gemeente is van mening dat deze vergunning nog steeds bestaat en staat de buurman toe zijn schuur aan te passen aan deze vergunning.

Wat kan ik doen?

vrijdag 14 september 2018