pleziervaart vaarwegen toegangkelijkheid

1 reactie

Mijn naam is Ronald, ik ben eigenaar van een rondvaartboot en vaar hiermee in het gebied Midden Delfland.
Maassluis kent 2 vlieten de Noordvliet en de Zuidvliet. Vanuit Maassluis vertrek ik en vaar over de Noordvliet richting Midden Delfland.
Maassluis grenst aan de Gemeente Midden Delfland en de 2 genoemde vlieten lopen parallen tov elkaar, door in het Midden Delfland gebied. De afstand tussen beide parallel lopende vlieten is ca. 60 meter.
Zodra ik Maassluis verlaat en het Midden Delfland gebied binnen vaar over de Noordvliet ligt rechts van me een villa woonwijk. na ca. 300 nabij deze villa wijk is er rechts een zij vaarweg (de Noord en de Zuidvliet zijn dan nog ca 3 km lang tot aan het einde van beide vlieten, alwaar deze overgaan in een hierop dwarslillende vaart "de Vlaardingsevaart geheten" De hierboven genoemde zij vaarweg (vertakking) rechts verbind de Noordvliet met de Zuidvliet.
en ligt dus nabij de Woonwijk en deze zij vaarweg heeft ook nog een vertakking waardoor bewoners van een aantal villa woningen, welke een plezierboot hebben, daarmee de achterzijde/tuinzijde van hun woning kunnen bereiken en aldaar aan kunnen meren met hun boot, grenzend aan de tuin van hun woning.
Aan weerskanten voor de eerder genoemde zij vaarweg welke de Noordvliet met de Zuidvliet verbind en visa versa..hebben bewoners c.q. villa eigenaren zelf een bord geplaatst met hierop de tekst "Verboden in te varen, uitsluitend bedoeld voor bestemming vaar verkeer c.q. bewoners" ..... Hoogheemraadschap Delfland is onder meer ook eigenaar van beide vlieten, alsook van betreffende zij vaarweg (welke de Noord- met de zuidvliet verbind).....(dit vernomen na telefonische navraag bij hun, door mij) waarbij opgemerkt mij ook medegedeeld is dat het Hoogheemraadschap de afspraak heeft gemaakt met de bewoners, dat de bewoners zorg en onderhoud verplicht zijn m.b.t. hun eigen kade welke aan grenzend met genoemde zij vaar weg en dit voor rekening het Hoogheemraadschap betreffende de overzijde van hun kade. Kadastraal is dit genoteerd/bekend, hetgeen beide t.o.m. elkaar ook contractueel volgens zeggen zijn overeengekomen. Op vaarwegen kaarten van het Hoogheemraadschap m.b.t. dit gebied, worden toegankelijke/openbare verduidelijkt door dat deze in de kleur en blauw belijnt zijn. Vaar wegen welke op de kaart staan welke anders dan dit, waaronder uitsluitend te bevaren voor bestemming en/of vergunninghouders zijn op deze kaart in de kleur rood belijnt ter verduidelijking. Opvallend te zien op deze kaart is dat de betreffende zij vaarweg, wel op de kaart te zien is...maar geen enkele kleur/aanduiding van betekenis heeft en daarom ook daardoor geen enkele duidelijkheid verschaft. Na telefonische informatie ter verduidelijking hierop mijnerzijds, heb ik in het telefoon gesprek met de heer van het Hoogheemraadschap ook geen duidelijkheid kunnen krijgen inzake dezes/hierop.....of ik wel of niet varen mag aldaar. Mij werd mijn vraag na mijn gevoel afgedaan als aan de ene kant mag je er varen aan de andere kant niet...dus geen concrete duidelijkheid hierop van hun. Mijn vraag is daarom dan ook, mag ik nu wel de zij vaar weg bevaren om vanaf de Noordvliet de Zuidvliet te willen bevaren of niet ?
Tenslotte'
1. Verbodsborden zijn daadwerkelijk door de bewoners gemaakt en geplaatst.
daarop slechts alleen de genoemde tekst, zonder wel geldend verbod art. als onderschrift daarop of Hoogheemraadschap kenmerk, logo.
2. De genoemde zij vaarweg ligt daar al enkele honderden jaren, de aldaar aangrenzende woonwijk ca 25 jaar.

Ik hoop dmv deze brief hierop wel duidelijk te kunnen krijgen van iemand.
Mvg,
Ronald

donderdag 30 maart 2017