trillingschade aan huis door werkzaamheden gemeente

1 reactie

Beste forumgebruikers,
graag leg ik jullie ons conflict voor.

in augustus 2016 hebben wij ons huidige huis gekocht. Dit vrijstaand huis staat aan het eind van een doodlopende rustige straat met aan de zijkant een zandpad, sloot en dan de gemeentelijke sportvelden.
Eind september 2016 bleek de gemeente begonnen te zijn met het ombouwen van een geasfalteerd handbalveld naar een kunstgrashockeyveld. (Wij ontvingen later in de week hierover een papiertje van het bestuur van de hockeyvereniging.)

Een week later, met het schoonmaken van de dakgoten, ontdekten wij plots allerlei scheuren in de muren van ons huis en garage. Scheuren van boven naar beneden en dwars door stenen heen. Ook de lateien boven de ramen waren allemaal gescheurd en verzakt. Stukken voegwerk lagen op het pad.
Bij navraag bij verschillende buren bleken de werkzaamheden gepaard te zijn gegaan met enorme trillingen. (Wij werken overdag en hebben deze trillingen helaas zelf niet gemerkt)

Onze opstalverzekering dekt van buiten komend onheil niet en zij gaven ons te kennen de gemeente zelf aansprakelijk te moeten stellen.
In eerste instantie verklaarden ze het niet ontvankelijk, omdat we geen schaderapport hadden.

Dus hebben we een expertisebureau gericht op trillingschade in de arm genomen en deze heeft door uitsluiting van allerlei mogelijke oorzaken bepaald dat er geen andere mogelijkheid was, dan dat de schade door de werkzaamheden aan het sportveld veroorzaakt was.

Dit rapport is naar de gemeente gegaan en deze heeft het naar hun verzekering doorgespeeld.
De verzekeraar heeft een eigen expert langsgestuurd en deze verklaarde meteen dat het geen trillingschade was maar oude scheuren. Aangezien het ondertussen al april 2017 was, is het niet gek dat de scheuren al wat vervuild waren.

Wij ontvingen een week later dan ook een brief waarin ons werd medegedeeld dat wij het niet aannemelijk hadden gemaakt dat de schade door de werkzaamheden zouden zijn gekomen en dat het dossier werd gesloten.

Hierop hebben wij bezwaargemaakt, want ons rapport bevestigd het wel degelijk. Bovendien hebben wij getuigenverklaringen van de vorige bewoners, de makelaar, taxateur, buurtbewoners en natuurlijk onze eigen observatie tijdens de aankoop van het huis.
Wij hebben ook het bouwbestek gevonden van de werkzaamheden waarin duidelijk staat dat er met zwaar materiaal is gewerkt. (Uitbreken asfaltbeton, uitgraven en opnieuw verdichten van de grond)

Nadat wij ook deze info aan de expert van de verzekeraar hadden meegedeeld in onze bezwaarbrief, kregen wij tot onze ontsteltenis gisteren een brief dat wij geen nieuwe informatie hebben gegeven om de schade aannemelijk te maken en dat het dossier gesloten wordt.

Welke stappen kunnen wij nu het beste nemen, want wij voelen ons behoorlijk in de kou gezet.

dinsdag 6 juni 2017