Verharden grond die niet van gemeente is

5 reacties

Hallo,

Langs mijn erf, tussen erf en de openbare weg liggen twee percelen (stroken) grond. 1 perceel is van de gemeente (2 meter breed, verhard, en in gebruik als stoep) en 1 perceel is van Staatsbosbeheer en in gebruik als groenvoorziening.
Ik heb een uitwegvergunning van de Gemeente, en een levenslang recht van overpad van Staatsbosbeheer om van erf naar de straat te komen.
In het recht van overpad staat een maximale verhardings-breedte van 4 meter. Staatsbosbeheer heeft echter gee bezwaar als dit breder gemaakt wordt (7 meter, zodat je met 2 auto's naast elkaar op het erf kan). Gemeente stelt echter dat ik deze strook niet breder mag verharden dan de uitwegvergunning (zonder verdere toelichting).
Volgens mij heeft de Gemeente helemaal geen beslissingsbevoegdheid over hoe breed de grond van Staatsbosbeheer verhard mag worden, want zij is geen eigenaar. En ook al is de uitwegvergunning maar 3 meter, er hoeft geen gemeentegrond extra verhard te worden, want dat is al verhard (stoep).
Wat zijn de beste argumenten om mee naar de gemeente te stappen om haar van mening te laten veranderen ?
P.S. elders in de straat zijn er ook veel bredere verhardingen. Gelijkheidsbeginsel ?

woensdag 18 oktober 2017