verkeerd perceel

0 reacties

In 2009 heb ik een deel van een perceel grond gekocht van mijn buurman, grenzend aan mijn eigen perceel. Samen met een persoon van het kadaster hebben we de grens bepaald. Nu negen jaren later blijkt bij de verkoop van mij woning dat ik bezitter ben van een heel ander perceel. De man van het kadaster heeft dit fout uitgewerkt, hij heeft de grens de andere kant laten oplopen dan we bepaald hadden. Doordat de percelen door de splitsing nieuwe nummers kregen is mij dat ook ontgaan. De verkoper heeft de rest van zijn land aan de provincie Limburg verkocht. Ik heb het land al negen jaren in gebruik maar in feite is het van de provincie. Mijn eigenlijke perceel wordt al die tijd al bewerkt door een loonwerker die in de veronderstelling is dat hij dit stuk pacht van de provincie. Ik heb een klacht ingediend bij het kadaster maar ik vraag mij af wat mijn rechten zijn aangezien ik destijds geen bezwaar heb aangetekend.

dinsdag 17 april 2018