Conflict met gemeente omtrent parkeerbeleid

5 reacties

Beste allen,

Ik heb een vraag omtrent het parkeerbeleid wat mijn gemeente (Zandvoort) voert rondom het verlenen van vergunningen.

De casus:
Dat de locatie een toeristische badplaats betreft is een algemeen bekend. Waar wij, het merendeel van de bewoners, nu echter problemen mee ondervinden is het feit dat de gemeente onverhinderd vergunning blijft uitdelen aan hotels en pensions (logiesverstrekkingen) onder het beleid ‘1 parkeervergunning per 2 kamers’.
Door al deze vergunningen komen de straten vol te staan met voertuigen van toeristen die in deze logies verblijven, iets wat veel overlast met zich mee brengt naar de vaste bewoners.

Na mij in de bestemmingsplannen voor deze gebieden te hebben verdiept heb ik het volgende weten vast te stellen:

De logies in kwestie zijn gevestigd op gebieden die onder het bestemmingsplan staan vermeld als ‘Centrum’ en ‘Wonen 1’, waar in Artikel 4.4.2 b en 12.4.2 b wordt vermeld: de logiesverstrekking mag geen nadelige invloed uitoefenen op de normale afwikkeling van het verkeer en geen parkeerproblemen veroorzaken in de directe omgeving.

Al eerder heb ik hier contact over gehad met de omgevingsdienst. Hen antwoord hier op luidt:
Het is mogelijk dat de bedrijven waar u op doelt, gevestigd zijn in het gebied waar de bestemming “Wonen-1” van toepassing is. De bepalingen die binnen deze bestemming gelden, en dan met name die handelen over logiesverstrekking, zijn echter van toepassing op particulieren, die binnen hun woning aan maximaal vier personen (vergunningvrij) logies verstrekken. Die logiesverstrekking wordt hiermee geregeld en die mag geen invloed uitoefenen op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen parkeerproblemen veroorzaken. Deze bepaling geldt niet voor bedrijven en biedt dus geen handhavingsgrond daartegen.

Deze logies zijn echter opgericht door bedrijven die zowel handelen op ‘centrum’, als vanuit een door het bestemmingsplan aangeschreven woonfunctie (zonder hier te wonen).

Ik heb mij inmiddels al aardig ingespannen om dit probleem aan te kaarten bij de gemeente. Ik krijg echter geen respons meer over dit onderwerp.

Mijn inziens is er hier sprake van een wanbeleid wat op dit moment door de Gemeente Zandvoort wordt uitgevoerd.
Wie zou mij in deze kwestie van advies kunnen voorzien?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Paul

zaterdag 18 augustus 2018