GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN HANDHAVERS BOA'S EN ANDEREN ?

3 reacties

a.s. 30 01 2018 BIJ HET PROGRAMMA DE MONITOR OP NPO 2 21.30 H. KOMT O.A. GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN POLITIE AMBTENAREN AAN BOD TE WETEN:

Schending geheimhoudingsplicht

Politieagenten hebben geheimhoudingsplicht. Alles wat zij tegenkomen in hun ambt moeten zij geheim houden. Schending van de geheimhoudingsplicht is een strafbaar feit, namelijk overtreding van artikel 272 uit het Wetboek van Strafrecht. Daarop staat maximaal een jaar gevangenisstraf.

REST MIJ DE VRAAG HOE IS HET GESTELD MET DE GEHEIMHOUDNGSPLICHT VAN O.A. STADMARINIERS DIE IN BEPAALDE GEMEENTE'S RECHTSTREEK ONDER HET GEZAG VAN EEN BURGEMEESTER VALLEN EN OF WETHOUDER ?

MEESTAL HEBBEN DEZE PERSONEN EEN COORDINERENDE ROL NAAR VERSCHILLENDE KETENPARTNERS BIJVOORBEELD BUURTBEMIDDELING , MOGEN DIE DAN OOK MEEDELEN IN DE BEVINDINGEN VAN EEN STADSMARINER ?

OF GELDEN DAN WEER DIE ONORTHODOXE WERKWIJZE VAN DEZE PERSONEN ?

OF GELDEN DAN DE REGELS VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ?

HOPENDE OP EEN REACTIE VERBLIJF IK MVGR

dinsdag 30 januari 2018