Contactverbod zonder Proces Verbaal van bevindingen , kan dat zomaar

0 reacties

HH :

Ik heb zonder dat ik daar kennis van heb genomen een contactverbod opgelegd gekregen van een personeelslid van een woningbouw vereniging . Zonder dat ik schriftelijk daarvan kennis heb mogen nemen . De Politie heeft geen proces verbaal opgemaakt van bevindingen , dus als ik een civiele procedure wil starten heb ik geen poot om op te staan . Heb verscheidene malen via mijn contact persoon laten vragen of bij monde van de bestuur voorzitter van de woningbouw vereniging dit wil toelichten via een brief , met vermelding van de wetsartikelen waar dat staat vermeld , zodat ik ook mij kan verweren . Ben zelf geen huurder van deze woning bouw vereniging .

-Vraag van mij is valt zo contact verbod onder de (snelle) procedure van artikel 540 Wetboek van Strafvordering ?
-Vraag valt dit onder de Rotterdam wet ?
-Vraag mag zo woning bouw vereniging buiten de wet zijn eigen wetjes opmaken , zonder dat de politie pv hebben opgemaakt van bevindingen ?

Mvgr

dinsdag 13 februari 2018