Foutieve beschikking dwangsom

9 reacties

In een bezwaarprocedure heb ik de belastingdienst in gebreke gesteld omdat ze te laat met beslissen waren. Nadat de beslissing is genomen op 3 november kreeg ik een dwangsombeschikking waarin gesteld werd dat ik geen recht had op de dwangsom omdat de beslissing binnen 2 weken na ontvangst van de ingebrekestelling op 2 september was genomen. Heb ze gebeld en toen bleek dat de ontvangstdatum fout was, moest zijn 12 oktober. Kan ik dit aanvechten omdat dit geen kennelijke fout is (niet in 1 oogopslag te zien) maar verwijtbaar is aan de inspecteur? Ik heb namelijk ook een brief op 1 september gestuurd dus mij was niks vreemds opgevallen.

zaterdag 26 november 2016