gegevens over een terugvordering zijn niet correct

2 reacties

De gegevens die de gemeente naleeft zijn niet correct. Ik moet een bedrag terugbetalen en heb ook al behoorlijk wat terugbetaald, maar de gemeente houdt een ander bedrag aan dan ik het mee eens ben. Op vragen van een specificatie stuurt de gemeente vervolgens geen kopie van het origineel document, maar levert de gegevens in een soort notitie aan, die volgens mij niet het formaat van een officieel document vertoond ? Bijvoorbeeld zijn de kolommen niet op elkaar volgend en wordt onder het kopje " overige inhoudingen " niet precies vermeld om welke inhoudingen het gaat. Een maand, de maand mei is de gemeente kwijt geraakt. Ik weet niet wat ik hier nog kan doen ! De informatie klopt gewoon niet en ik heb al een rechtszaak lopen ( bestuursrecht ) en de ombudsman ingeschakeld, maar het lijkt alles niet aan te komen bij de gemeente. Op mijn Wob- verzoek openbaar te maken geeft de gemeente aan : hier niet aan toe te geven, want dan moeten ze dit ook bij andere Wob -verzoeken doen die dan eventueel zouden komen .....ook werd ik met een brief van de afdelingshoofd van het college geïntimideerd
en gechanteerd ik moet mijn excuus aan gaan bieden, anders zou de behandelende bestuurslid weinig kans voor mij zien in slagen van mijn kwijtscheldingsaanvraag
Weet iemand wat ik nog kan doen ? Ik heb nu de rechter gewraakt omdat deze geen proces verbaal heeft opgemaakt bij de laatste zitting en dit ook niet wilde verstrekken.

zondag 17 juli 2016