IOAW

0 reacties

Ik heb op 4-11-2015 een IOAW uitkering aangevraagd met ingang van 01-12-2015. Op 21-01-2016 kreeg ik de beschikking met de bevestiging van recht op IOAW uitkering. Een paar dagen later ontving ik de uitkeringsspecificatie over december 2015. Hieruit bleek dat de gemeente geen heffingskorting had toegepast en ik kreeg daardoor 193,76 te weinig aan IOAW.
Na maanden vechten om mijn recht te halen bleek de gemeente geen oor te hebben voor mijn argumenten. Ik moest maar met de belastingaangifte 2016 het teveel ingehouden loonheffing terug zien te krijgen bij de belastingdienst. Ik heb toen een renteloze lening aangevraagd voor het ontbrekende bedrag en dat is toegekend met de mededeling dat, wil ik het geld krijgen ik belastingaangifte diende te doen en vervolgens zou de gemeente het bedrag van de renteloze lening op mijn uitkering van 2017 inhouden.
Echter, bij aangifte IB 2016 bleek dat ik het geld niet terugkreeg van de belastingdienst maar zelfs moest betalen. Heb hierover navraag gedaan bij de belastingdienst en die vertelde mij dat dit logisch was omdat de loonheffing een vast bedrag per jaar is voor lagere inkomens. Ik heb hier de gemeente over ingelicht en nu willen ze mij verplichten om aangifte IB 2016 te doen en een pdf kopie aan hen op te sturen. Ik wil helemaal geen aangifte doen en heb hun de benodigde cijfers voor verificatie toegestuurd te weten, inkomen en ingehouden loonheffing 2016 volgens jaaropgave 2016, ib, premies volksverzekeringen en de heffingskorting. Daar wilde ze niet eens naar kijken.
Nu heb ik een schrijven ontvangen waarin ze mij meedelen tewillen onderzoeken of er iets is veranderd in mijn situatie wat belangrijk is voor mijn uitkering en daarom willen ze een kopie volledige "originele" aangifteformulier belastingdienst over het jaar 2016 ontvangen.
Is het bovenstaande allemaal toegestaan??

woensdag 24 mei 2017