IOAW en pensioen/vakantiegeld

3 reacties

Sinds maart 2015 ontvang ik een uitkering IOAW van de gemeente. Augustus vorig jaar kreeg ik een brief waarin stond dat mijn bedrijfspensioen van het pensioenfonds SNS Reaal per 15 januari 2017 zou ingaan. Het ging hier om een bedrag van bruto € 482,77 inclusief vakantiegeld. Dit vakantiegeld wordt niet zoals gebruikelijk eens per jaar in de maand mei uitgekeerd maar zit bij het pensioen in.
Ik heb dit gemeld bij de gemeente en kreeg vervolgens een beschikking van de gemeente waarin stond dat dit gehele bruto maandbedrag (dus ook het vakantiegeld) op mijn uitkering IOAW zou worden ingehouden. Voor mij betekent dit een inkomsten achteruitgang van ca. €400 bruto per jaar: de uitkering IOAW wordt immers lager doordat mijn pensioen volledig wordt gekort op de uitkering IOAW. De IOAW uitkering wordt dus lager en daardoor ook de bij deze uitkering behorende vakantietoeslag. Het vakantiegeld IOAW bedroeg vorig jaar bruto € 1083. Dit jaar hoef ik volgens de uitkeringsadministratie niet op meer dan €683 te rekenen. Uiteraard heb ik bezwaar aangetekend tegen deze beschikking. Ik begrijp dat een IOAW uitkering een voorziening op basisniveau is en dat een pensioen moet worden verrekend. Ik hoef er immers niet op "vooruit te gaan".
Maar nu dreigt het omgekeerde: ik ga er flink op achteruit. Het komt er op neer dat de gemeente mijn "pensioenvakantiegeld" confisqueert. Een jurist van de gemeente heeft mij niet kunnen overtuigen. Er komt nu nog een hoorzitting maar ik verwacht daar niet al te veel van.
Wat kan ik nog doen?

donderdag 16 maart 2017