Mag het waterschap zich een zelfgegraven vijver toeëigenen?

4 reacties

Ik heb een beginnend conflict met het waterschap en wil hier eigenlijk vanaf, maar hoe te handelen?
Alvast bedankt voor het meedenken.

Ik wil mijn zelfgegraven vijver dempen, maar het waterschap houdt dit tegen.

Zij menen dat ik het water moet compenseren, omdat ik mijn vijver ooit op de sloot heb aangesloten.
Zonder dat ik hiervan wist blijkt het waterschap mijn vijver op de kaart ingetekend te hebben.
Nu bestempelen ze mijn vijver als een zogenaamd C-water, waaraan ze rechten kunnen ontlenen.

Het komt er kort op neer dat ik altijd met mijn vijver opgescheept zal blijven zitten omdat ik zoveel water niet kan compenseren. Het blijft mijn inziens gewoon mijn gekochte grond, die ik als eigenaar ook gewoon weer in de oorspronkelijke zou mogen herstellen.

Sta ik in mijn recht?

Details:
Volgens het kadaster bestond mijn kavel volledig uit grond op het moment dat ik het kocht.

Over mijn kavel loopt een klein zelfgegraven slootje dat uitkomt op het omliggende water.
Ik ben erachter gekomen dat het waterschap dit slootje op enig moment heeft ingetekend op de kaart.

Later werd aan dit slootje een vijver verbonden.
Eveneens heeft het waterschap deze vijver op de kaart ingetekend.

Nu wil ik mijn zelfgegraven water weer dichtgooien om de grond anders te benutten.
Het waterschap verbied mij dit.
Omdat zij het water inmiddels hebben ingetekend, menen zij dat dit een C-water is geworden dat ik niet mag dempen zonder te compenseren.

Omdat ik ook nergens kan compenseren (en dit niet wil), zou ik mijn land dus nooit meer mogen herstellen.

Dit komt op mij over als pure diefstal van mijn eigen grond.

zondag 5 maart 2017