Speelhuis in voorerfgebied

4 reacties

Wij wonen op een hoek en onze zijtuin valt blijkbaar onder het voorerfgebied. Aan de achterzijde van onze zijtuin hebben wij het speelhuis geplaatst. De hoogte van het speelhuis valt binnen de 2,5 meter hoogte.

Nu heeft de welstandscommissie van de gemeente de volgende uitspraak gedaan:
‘Gezien de ligging in het voorerfgebied is een bouwwerk niet toegestaan’

Vraag:
Mag de gemeente op basis van het voorerfgebied dit speelhuis niet toestaan of heeft bijlage 2, artikel 2, lid 11 altijd voorrang?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hoofdstuk II. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist
Bijlage 2, artikel 2, lid 11
een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
• a.niet hoger dan 2,5 m, en
• b.uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2018-07-28#Hoofdstuk2

vrijdag 24 augustus 2018