Verplaatsen hekwerk

1 reactie

Achtergrond
Ons huis is gebouwd rond 1980. De huizen in de straat zijn ongeveer in dezelfde periode gebouwd.
Achter ons huis loopt een pad van de gemeente. Onze achtertuin en dat van ongeveer 20 huizen grenst aan dit pad. De gemeente heeft destijds tussen pad en achtertuinen een strook grond (plusminus 110 cm) gereserveerd voor aanleg van begroeiing.
Aan de toemalige bewoners is voorgelegd welke aanplant de voorkeur had. De gemeente heeft ook aangeboden om een meidoorn haag te plaatsen op kosten van de gemeente. Veel bewoners hebben gekozen voor een eigen oplossing bv laurierkers of hedera. In ons geval en dat van onze naaste buren is door de vroegere bewoners, gekozen voor een meidoorn haag. Deze haag is aangelegd door de gemeente en wordt periodiek gesnoeid door hen.

Veranderingen van situatie in de loop van de jaren
In de huidige situatie is inmiddels veel veranderd en hebben veel bewoners een met hedera begroeid hek van betongaas geplaatst of een schutting tot aan de rand van het pad. In een geval is er ook een garage tegen de rand van het pad geplaatst. (12 jaar geleden met vergunning van de gemeente!)

Onze overwegingen
De afgelopen jaren hebben wij meerdere keren inbraken gehad in ons huis/tuinhuis waarbij de personen door de haag in onze tuin konden komen. Dit kon mede gebeuren omdat op een aantal plekken in de haag de meidoorn inmiddels weg was. Onze wens was dus om de toegang tot onze tuin moeilijker te maken voor ongewenst bezoek.
De meeste bewoners hebben de strook gemeente grond naar eigen inzicht opnieuw beplant en/of een hek met beplanting tot aan de rand van het pad geplaatst.
De gemeente heeft hier niet op gehandhaafd.

Nieuwe situatie
Op grond van bovengenoemde overwegingen hebben wij gemeend de meidoornhaag te kunnen verwijderen en ook een hek te kunnen plaatsen rekening houden met een strook van 30 cm breed waarin wij een beukenhaag of hedera zouden kunnen plaatsen. Dit is uitgevoerd in december 2016.
Het aangezicht zou dus 'groen' blijven en in lijn met de overige beplantingen. De gemeente hoeft de meidoorn niet meer te onderhouden.
Onze verwachting was dat omdat het bij onze buren is gedoogd, het dus ook wel bij ons zou gebeuren.

Standpunt gemeente
De gemeente wil nu dat het hek 60 cm verplaatst wordt en er wederom een meidoornhaag geplaatst wordt.
Argumentatie van gemeente is dat wij zonder toestemming gemeente grond hebben toegeeigend en eigendom van de gemeente hebben verwijderd.
Onze argumentatie is; meidoornhaag met gaten, op alle ander plekken is de toeeigening van grond gedoogd, en de beplanting was een willekeurige keuze en zou dus ook hedera kunnen zijn zoals bij de overige huizen.

Onze vraag is;
in hoeverre kan de gemeente van ons eisen om het hek te verplaatsen en een nieuwe meidoornhaag aan te leggen?

woensdag 1 maart 2017