In scheiding, vrouw wil schenking teruggeven

1 reactie

Mijn vrouw en ik gaan scheiden. We zitten nog in een mediation traject, maar ik heb weinig hoop dat dat succesvol zal zijn. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd op 1 juni 2012.

We hebben wat schulden, een huis onder water en wat studieschulden. Maar zij heeft voor het kopen van het huis, in augustus 2012, een schenking ontvangen van totaal ongeveer € 108.000. Dat is met een uitsluitingsclausule. De hele passage 'Uitsluitingsclausule' uit het afschrift van schenking heb ik hieronder geplaatst. Nu is haar bedoeling dat de schulden allemaal bij elkaar worden opgeteld, verdeeld door twee en ieder betaalt daar de helft van. Echter, ze heeft ook het teruggeven van die schenking aan haar ouders meegenomen en is van mening dat dat gewoon een schuld is die verdeeld zal moeten worden.

1) Kan ik het teruggeven van die schenking blokkeren? Ze geeft daar immers mijn geld mee uit. En eens gegeven blijft gegeven volgens mij. Ik zou deze schenking dus buiten de schulden willen zetten en het een zaak tussen haar en haar ouders onderling van maken. Mijn vrouw staat dan vrij om te kiezen of ze de schenking wel of niet terug betaalt. En dat mag dan van haar eigen geld, na de scheiding.

2) In de uitsluitingsclausule lees ik dat de schenking compleet buiten mij om gaat. Het is geschonken aan mijn vrouw, om een huis te kopen. En moet worden uitgesloten uit enig verrekenbeding.
In de uitspraak
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BX5576
lees ik dat de schenking een vordering op de gemeenschap wordt, en niet op de partner. De schenking is ook gewoon verdwenen in de aankoop van het huis, daar is ook geen geld overgemaakt maar direct bij de notaris van de koopsom gehaald en de rest dus gefinancierd.
Dat betekent volgens mij dat mijn vrouw dus voor een groter deel eigenaar van het huis is en niet van mij €50.000 kan vragen. Afgeleid betekent het dat opbrengsten uit die investering dus ook voor haar zullen zijn. Maar dan ook de verliezen lijkt me?

3) Het huis is nu € 350.000 waard, waarvan dus € 100.000 van haar schenking. Daarmee is het huis dus voor ((350-100) / 2) € 125.000 van mij, en voor €225.000 van haar. Haar aandeel is dus bijna twee maal zo groot als mijn aandeel, 2/3 om 1/3 dus.
Het huis staat voor ongeveer € 45.000 onder water, als de schenking niet meetelt. Als zij voor 2/3 eigenaar is, en ik voor 1/3 eigenaar, dan is een eventuele overwaarde dus voor 2/3 van haar en 1/3 voor mij, maar in dit geval bij een onder water staand huis zou dat verlies dus ook voor 2/3 voor rekening moeten komen toch? Volgens mij dan dus € 30.000 voor haar en €15.000 voor mij.

Ik zou graag in overleg blijven en netjes blijven, maar ze heeft mij de afgelopen paar jaar bedrogen en voorgelogen. De schulden die opgelopen zijn, komen allemaal door haar liegen. Zoals 'heb ik betaald van mijn eigen rekening' of 'heeft papa voor me betaald' of 'die rekening was onterecht en heb ik al geregeld' Ondertussen heeft ze post verstopt of meteen weggegooid. En ja, ik had moeten controleren maar ik was te goed van vertrouwen. Ze heeft mijn zoon van me weggehouden, ze negeert mijn verzoeken om informatie over hoe het met hem gaat, en zij heeft me mishandeld samen met haar vader waar de aangiften ook tegen lopen. Al met al ben ik weinig genegen om hun nog tegemoet te komen. En zoals gezegd denk ik niet dat mediation zal werken, maar ik stel de vraag via het forum om in ieder geval goed beslagen de mediation in te gaan.

Alvast hartelijk bedankt voor de reactie!

Achtergrond info:
Het huis is nu getaxeerd op ongeveer € 350.000
Gekocht van haar ouders voor € 485.000 maar daar is een schenking van ongeveer € 100.000 bij gekomen. Ik vraag me af hoe de taxatie toen op €485.000 is gekomen (hoogtepunt van de crisis) en nu, na het nodige kluswerk (dubbelglas, gaten dichten) de taxatie nog maar op €350.000 zou komen, maar goed.
De rest is gefinancieerd met een hypotheek bij de bank (€ 242500) en haar ouders (€ 152500). Totale hypotheek dus € 395.000.

Uitsluitingsclausule:
Het geschonkene, met inbegrip van de opbrengsten daarvan en alles wat door zaaksververvanging doorvoor in de plaats komt, zal niet vallen in enige gemeenschap van goederen die ontstaat of is ontstaan als gevolg van een huwelijk of een registreerd partnerschap. Een en ander zal ook niet mogen worden betrokken in enig verrekenbeding tussen echtgenoten, geregistreerde partners of samenwoners.
De waarde van het geschonkene wordt wel in de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap of verrekening betrokken als het huwelijk van de betreffende begiftigde eindigt door overlijden, en er op dat moment geen procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel of bed is gestart, of de beschikking tot scheiding van tafel en bed is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

donderdag 2 november 2017