bewindvoering

5 reacties

Ik heb een vraag met betrekking tot bewindvoering.
Op 16 juli is er met onderlinge goedkeuring een bewindvoering uitgesproken voor mijn moeder.
De band met de bewindvoerder (mijn schoonzus) was voor de uitspraak nog goed.
Nadat de uitspraak was uitgesproken, is de band met schoonzus en broer enorm omgeslagen.
Op vragen die ik stel per mail app wordt niet meer gereageerd. ook de vraag om inzagen te krijgen in mijn moeders bank zaken kreeg ik nul op rekest. Ook is er sinds kort een ander slot bij mijn moeder op haar huis gezet door de bewindvoerder.
Mijn moeder is niet meer in staat om helder te denken, en praat onsamenhangend. dus dat is ook geen ingang.
Mijn zus en zwager vinden de gang van zaken hoe alles loopt uiterst dubieus.
Daarom is onze vraag dan ook wat zijn de rechten en plichten die wij als kinderen hebben.
En zou het evt mogelijk zijn om het mentorschap weg te halen bij mijn schoonzus.
En tot slot mag het wettelijk om ons toegang te weigeren in mijn moeders huis?

met vriendelijke groet
J van der Meer

donderdag 31 augustus 2017