AN
annabel
Aantal ontvangen sterren: 9
Bekijk details

Acte van grafuitgifte.

Opgelost!
16 reacties

Mijn moeder is op 14 juni 2014 overleden en begraven 19 juni. Mijn neef heeft zowel het graf van mijn vader en moeder buiten mijn weten om opdracht gegeven aan een steenhouwer de graven te voorzien van nieuwe grafplaten en steen voorzien van nieuwe tekst zo ook de huur verlengd. De steenhouwer werkt altijd onder toezicht van iemand die werkzaam is op de begraafplaats. Welke een protestants kerkhof is waar wegens de bodemgesteldheid één iemand in een graf begraven wordt. Zo lag het graf van mijn moeder naast het graf van mijn vader. Dat na zijn overlijden voor dertig jaar gehuurd was. Dan hadden de nabestaanden verder geen omkijken. Maar mijn moeder dacht er na het overlijden anders over. Ging een geheel andere koers varen. Dat is een verhaal apart. Mijn neef stelde zij aan om haar begrafenis te leiden.Nu ontdekte ik na de begrafenis dat hij testamentair executeur bleek te zijn. En dat wij onterft waren. Tot op de dag van vandaag houdt hij vol dat niemand is onterft. Zo was ook heel het appartement leeg gehaald door een zogenaamde mantelzorger. Het is een warrig geheel. Hij heeft op eigen koers gevaren en deze koers vaart over een zee vol van rariteiten. De erfenis bestond uit alleen wat overgebleven spaargeld .Er waren geen liggende gelden of een huis. Zo heeft hij geheel op eigen houtje van alles niet gedaan wat wel gedaan had gemoeten.
Eerst uit eigen middelen bekostigd en later uit de erven onttrokken. Heeft alles bij een andere notaris ondergebracht. En gaf aan dat hij het recht had dit allemaal te doen. Wat nu gebeurd men neemt nu mij kwalijk dat ik in deze volhoud, dat ik ten onrechte wordt aangewezen als officieel aangewezen rechthebbende erfgenaam. Ik erf geen grafrecht. Onder normale omstandigheden had ik het grafrecht willen overnemen. Ik heb niets ondertekend. Heb hen erop gewezen dat ik ook niets onder teken en dat alle verantwoordelijkheid bij hen ligt.Nu verzoeken ze mij derhalve de stukken te overleggen waarop vermeld staat wie de rechthebbende is en mochten dat meerdere zijn, wie bevoegd is in deze. Ik gaf al aan dat ik dat niet doe daar ik het grafrecht niet overgenomen heb en dus niet verantwoordelijk gesteld kan worden daar het niet ondertekend heb. Een jurist gaf mij dat al eerder aan. En daar houd ik mij aan.

dinsdag 7 februari 2017