betreft erfrecht inzake berekening van de legitieme portie.

1 reactie

Vraag 1
betreft erfrecht inzake berekening van de legitieme portie.
Moeder is overleden in 2011 en vader in 2018.

Er zijn 7 kinderen waarvan 1 is onterfd in 2012 door vader.
en 2 hebben verworpen, beroep doende op legitieme portie met contant-verklaring (na overlijden vader)

en 4 hebben beneficiair aanvaard.

Waarover moet de legitieme portie worden berekend?
Alleen over het erfdeel van moeder met het legitieme deel van vader of
alleen het legitieme deel van het totaal van vader.

Toen moeder overleed is de hele nalatenschap overgegaan naar vader
en niemand heeft een beroep gedaan om zijn kindsdeel op te eisen.
Dus is de vraag gerechtvaardigd of er alleen de legitieme portie moet worden berekend over het deel wat vader bij

versterven nalaat.

Vraag 2
bij overlijden moeder 2011 krijgt ieder kind en vader een kindsdeel en vader de helft van het vermogen. In het

kindsdeel zit ook de helft van de waarde van het huis inbegrepen.
Is het correct dat in 2018 de helft van de waarde van het huis berekend gaat worden omdat dat al bij het kindsdeel

van moeder zit?

Vraag 3
Bij overlijden van vader in 2018 zijn 3 kinderen onterft en 4 kinderen beneficiaire aanvaarding. wat is de

verdeelsleutel precies?

dinsdag 23 oktober 2018