Erfenis verdelen

2 reacties

In 2017 is mijn moeder overleden. Zij stond onder curatele. Ik was de curator en regelde haar zaken samen met een bewindvoerder (financiële gedeelte). Omdat dit al 10 jaar zo ging waren er geen schulden toen mijn moeder overleed. Er was zelfs een bescheiden spaarpotje (krap 4000,-). Wij zijn met z'n drieën (mijn twee zussen en ik) erfgenamen van mijn moeder. Eén van mijn zussen heeft besloten de erfenis te verwerpen en mijn andere zus en ik hebben beneficiair aanvaard. Mijn zus gaf als reden van verwerping aan dat zij bang was dat de Woningbouw toch nog als schuldeiser aan zou kloppen i.v.m. enorme achterstalligheid in de woning. Vanzelfsprekend heb ik aangegeven hoe het werkt bij een beneficiaire aanvaarding maar zij wilde het risico niet lopen, prima wat ons betrof.
Vervolgens hebben mijn zus en ik heel veel werk verricht in de op te leveren huurwoning en ook met betrekking tot de administratieve afhandeling van het overlijden. Uiteindelijk hebben wij niet alles kunnen doen wat de woningbouw van ons eiste en is de woningbouw zelf nog in de woning aan de slag gegaan. Zij weten dat wij beneficiair hebben aanvaard en hebben aangegeven dat zij in dit soort gevallen qua kosten 'hun verlies nemen'.
Ik verwacht dan ook dat er nog een bescheiden bedrag uit de erfenis overblijft wat verdeeld kan worden. Nu heeft mijn zus verworpen maar is haar erfenis overgegaan naar haar minderjarige kinderen, welke automatisch beneficiair aanvaarden. Mijn zus heeft niet geprobeerd dit ook te verwerpen. Derhalve gaf mijn zus nu aan dat haar kinderen dus ook mee moeten delen indien er geld ter verdeling overblijft.
Mijn vraag is in hoeverre ik hier 'onderuit' kan komen bij de verdeling omdat mijn zus verder dus ook helemaal niet heeft geholpen (uit naam van haar kinderen) met de afhandeling ed.? Ik verwacht dat ik geen poot heb om op te staan maar ik wilde het toch even voorleggen. In mijn optiek typisch een voorbeeld van: wel de lusten maar niet de lasten.....

donderdag 22 maart 2018