Ex-man eist de erfenis die zijn vrouw onder erfrecht had verkregen op

6 reacties

Ik wil graag iedereen waarschuwen voor een valkuil waar ik bijna slachtoffer van ben geworden. Ik heb ooit een erfenis gekregen van mijn ouders, door middel van een testament met uitsluitingsclausule. Dat betekent dat de koude kant niet erft.

Mijn ex wilde die erfenis hebben en wilde dat dit in de verdelingsprocedure bij echtscheiding werd betrokken. Mijn advocaat heeft mij gedwongen die erfenis zelf in te brengen middels deze verdelingsdagvaarding. Zijn argument was dat de wet voorschrijft dat men dient te anticiperen op het verwachten verweer van de wederpartij en als ik dat niet deed, dan liep ik grote kans dat de rechter mij de gehele erfenis zou afpakken. Er bestaat inderdaad een wetsartikel 111 lid 3 rv waar dit in staat. De zogenaamde substantieringsplicht. Echter, er staat ook in dat het dan wel moet gaan om zaken waarover de rechter een uitspraak moet doen.
Mijn advocaat was dusdanig dwangmatig dat hij mij dreigde mij niet meer bij te staan als ik hier niet in toestemde.
Zijn verhaal was erg overtuigend en hij verzekerde mij dat ik geen enkele risico liep, maar dat hij gewoon niet om de wet heen kon. Ik heb nog de deken ingeschakeld en die vertelde hetzelfde verhaal.
Doet het niet. Neem een andere advocaat. Een advocaat die dit voorstelt heult met de wederpartij en is niet integer.
Ik heb inmiddels de zaak afgewikkeld. De valkuil zit er in wie de inleidende dagvaarding indient. Doet de eigenaar van de erfenis dit, dan biedt hij de erfenis op een presenteerblaadje aan, aan de wederpartij, die er eindeloos op kan gaan schieten. Laat men de wederpartij zelf de erfenis in procedure brengen, dan rest slechts de vraag of hij er aanspraken op kan maken en omdat hij geen belanghebbende is zal de rechtbank daar kort en bondig in zijn, namelijk dat hij geen aanspraken heeft.
Laat je dus niet verleiden privebezittingen in procedure te brengen. Deze kwestie speelt daadwerkelijk. Ik heb mijn advocaat naar huis gestuurd en mijn ex man heeft uiteindelijk via zijn curator, want hij was failliet gegaan, de erfenis gevorderd en de rechtbank heeft dat afgewezen. Had ik het in procedure gebracht, dan was de kans groot geweest dat de faillissementsboedel er mee aan de haal was gegaan.
Ik voel mij behoorlijk belazerd door de eigen advocaat die ik moet kunnen vertrouwen. Detail is wel dat mijn ex ook advocaat was en de loyaliteit zal wel de overhand hebben gehad.

donderdag 8 juni 2017