Hoe kan het testament van iemand onder curatele worden aangepast?

6 reacties

Familie van mij heeft vroeger een kind geestelijk gehandicapt geadopteerd.
Deze dame is inmiddels 49 jaar, staat onder curatele en is dus per definitie handelingsonbekwaam, mijn familielid is haar familiair curator en ik ga dit overnemen. Wanneer zij nu zou overlijden zou haar familie haar vermogen krijgen, echter is het zo dat deze familie nog nooit naar haar heeft omgekeken.

Hoe kan zij een testament laten opstellen zodat de erfenis niet bij haar (voor haar onbekende) familie terecht komt?
Wij zouden haar erfenis het liefst terug naar de overheid laten gaan of naar een stichting o.i.d. van haar wens.

maandag 27 november 2017