Hoe kan ik mijn zus bewegen om de nalatenschap van onze ouders af te wikkelen

Opgelost!
4 reacties

Bij leven van mijn ouders heeft mijn zus de financien van hen beheerd, ook na het overlijden van beiden (1998 en 1999) heeft zij het beheer verder voortgezet.
Ik ga ervanuit dat dit altijd naar beste eer en geweten is gebeurd, maar ik heb al een aantal malen gevraagd om de nalatenschap van onze ouders nu eens af te ronden.
Hierop wordt emotioneel en vijandig gereageerd, gesprekken hierover lopen steeds uit op ruzie.
Er is geen testament dus volgens mijn informatie dient de nalatenschap verdeeld te worden over de kinderen.
Het zou goed zijn om hierover openheid van zaken te geven. Wat de situatie lastig maakt, is dat de familieverhoudingen dusdanig zijn, dat het momenteel niet mogelijk is om met alle betrokkenen om de tafel te gaan zitten om deze kwestie te bespreken en op te lossen.
Toch is het goed om na al die jaren deze kwestie af te wikkelen.
Nadat eerdere verzoeken om afwikkeling van de nalatenschap waren afgewezen.

Welke (wettelijke) stappen kan ik nemen om mijn zus zover te krijgen om de nalatenschap op de wettelijk voorgeschreven wijze af te ronden.

woensdag 18 oktober 2017