Hoe moet deze erfenis worden afgehandeld?

1 reactie

Hoi beste mensen,

Onlangs is mijn moeder overleden. Mijn vader is 8 jaar terug overleden.

De nalatenschap van moeder is onverwacht negatief. Het blijkt dat de erfdelen plus de oprenting ontstaan na het overlijden van vader, niet volledig kunnen worden betaald aan de kinderen. Zo veel geld is er niet. Dat hoefde er ook niet te zijn, dat wil zeggen er behoefde door moeder geen zekerheid te worden gesteld. Ze mocht al het geld opmaken. De erfenis is zuiver aanvaard.

Er zijn 2 erfgenamen.
Eén van de erfgenamen heeft tijdens het leven van moeder zijn kindsdeel al uitbetaald gekregen. Dat mocht. Onverplichte aflossing was toegestaan, ook in gedeelten, volgens het testament. De rente over de schuld is niet uitbetaald.
Voor de andere erfgenaam staat zoveel het kindsdeel/erfdeel als de rente hierover nog open.

Hoe moet dit nu verder? Moet er, omdat het saldo negatief is, vereffend worden? Of moet dat niet, omdat er geen zekerheid behoefde te worden gesteld? Hoe is de berekening van dat wat de 2 erfgenamen van het overblijvend saldo krijgen?

Onder dankzegging voor jullie antwoorden.

Klaas

zaterdag 10 februari 2018