hoogte erfdeel

3 reacties

Op 5 mei 2015 is mijn moeder overleden. In haar testament wordt gesproken over een legaat aan haar echtgenoot, mijn stiefvader (mijn moeder is hertrouwd onder huwelijkse voorwaarden) voor alle inboedelgoederen. Verder benoemt zij tot enige erfgenamen van haar gehele nalatenschap haar echtgenoot en mij (ik ben enig kind), tezamen en voor gelijke delen. Onder het kopje ‘verdeling’ wordt bepaald dat de wettelijke verdeling op haar nalatenschap van toepassing zal zijn, zodat alle goederen door haar echtgenoot worden verkregen en de voldoening van de schulden van haar nalatenschap voor zijn rekening komen. Ik krijg een geldvordering op haar echtgenoot (mijn stiefvader), ter grootte van de waarde van mijn erfdeel. Er is sprake van een onroerende zaak welke een bepaalde waarde vertegenwoordigd.

Kan iemand mij toelichten wat het percentage van mijn erfenis is? De notaris geeft aan dat, mijn stiefvader erft de helft plus één kindsdeel (driekwart), en ik dus een kwart erf. Dat komt mij wat vreemd over, omdat in het testament staat dat ik samen met mijn stiefvader erfgenamen zijn voor gelijke delen. Een duidelijke uitleg krijg ik niet van de notaris. Misschien kan iemand mij op weg helpen?

woensdag 9 november 2016