Legitieme portie

3 reacties

Kan het legitieme portie in een testament op de langstlevende worden gezet?. Zonder dat er een relatie is of onder 1 dak wonend tijdens overlijden?

Wil graag weten omdat ik als kind ben onterft maar recht heb op legitieme portie.? Dacht dat dat altijd opeisbaar was?

maandag 15 januari 2018