Onverwachte claim nalatenschap

4 reacties

De erfgenamen hebben een nalatenschap volledig aanvaard.
Het huwelijkse vermogen bedraagt EUR 1m; in dit vermogen zit een onderneming en prive vermogen. Nu is een claim opgedoken ter grootte van EUR 1m, er is bewijs opgevraagd bij degene die de claim heeft ingediend (enkele maanden geleden - en tot op heden nog geen bewijs geleverd).
De partner van de overledene (in gemeenschap getrouwd) heeft de beschikking over 75% van het huwelijkse vermogen (50% van het huwelijkse vermogen en 50% van de nalatenschap). Dit vermogen wordt ruimhartig uitgegeven.

Aangezien beide erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard, loopt de andere erfgename het risico dat, indien de claim wordt gehonoreerd, en bij gebrek aan vermogen bij de partner, deze erfgename voor de gehele claim aansprakelijk wordt gesteld? Kan de erfgename zekerheden eisen van de partner zodat bij honorering van de claim deze kan worden voldaan?

maandag 3 april 2017