testament opzettelijk achtergehouden, broers hebben mij gebrouilleerd

3 reacties

In 1972 komt mijn vader te overlijden, ik blijf achter met drie broers, waarvan er één zelfmoord pleegt, het autobedrijf en 6500 m2 aan percelen grond laat vader achter aan mijn moeder, ik erf( volgens recente nalatenschap van moeder) slechts HFL 3500,- van vader, daar er geen rente uitbetaald hoeft te worden over al die jaren.
Samen met jongste broer en mijn moeder zet ik het autobedrijf voort, oudste broer heeft geen zin om in het bedrijf te komen werken. Na 22 jaar samenwerking krijg ik in 1994 ruzie met mijn beide broers ( mijn tante is hier getuige van) omdat mij niet gegund wordt dat ik 800 m2 land van mijn moeder wilde kopen, om, nota bene! een bedrijfswoning op te bouwen( beide broers wilden alles aan een projectontwikkelaar verkopen, mijn moeder was nog in het bezit van 4500 m2 grond). Mijn jongste broer had het ouderlijk huis al mogen kopen van moeder en mijn oudste broer was al geholpen door moeder met een lening voor een elders te bouwen huis, je zou dus zeggen beide kwamen niets te kort.) De grond was in die tijd al heel wat waard, daar er projectontwikkelaars om heen liepen te springen.Ik word in 1994 met een bedrag van twee ton in guldens uit de zaak gesmeten, als ik niet weg zou gaan kon ik mijn bedrijfswoning, of überhaupt een verblijfplaats wel vergeten( ik woonde destijds in de stoffige overkapping van de garage)ook mocht ik geen doorstart maken in de hal naast het bedrijf, welke van mijn moeder was, buiten mijn weten om belt jongste broer de bank met de mededeling dat hij mij uit wil kopen, gelijk werden er ook andere sloten op de garagedeuren gezet( hier heb ik ook getuigen van), dit terwijl ik nog werkzaam was, en tevens moest ik ook maar genoegen nemen met het feit dat ik maar vijf jaar mee mocht delen in de opbrengst van het bedrijf, uiteindelijk is deze voor 1.5 miljoen euro verkocht. Ik had geen baan meer, ook nog eens een concurrentiebeding, maar....dachten we, wel de wetenschap dat als mijn moeder ooit zou komen te overlijden er nog 2500 m2 grond te verdelen is, of de opbrengst daarvan. Weer mis, mijn moeder overlijd in oktober 2015 en in de kerk ten overstaan van wel driehonderd mensen word ons, erg vreemd, verteld dat moeder geen testament had, er werd ons naderhand ook meegedeeld dat er niets meer te erven viel. Ik wist dat mijn oudste broer het stuk land achter mij had gekocht van 1100 m2 maar dan had moeder nog steeds 2500 m2 over, nadat ik schriftelijk nogmaals aan mijn oudste broer had gevraagd of moeder geen testament had en hij dit voor de tweede maal na twee jaar wederom schriftelijk ontkende ben ik twee maanden geleden, argwanend als ik was geworden, navraag gaan doen bij het testamenten register en was ik stomverbaasd. Mijn moeder had in 1980 wel degelijk een testament opgemaakt waarin zij alle grond en bedrijfsgebouwen aan mij en mijn jongste broer zou nalaten( dit waarschijnlijk omdat wij met zijn tweeën het bedrijf voort wilden zetten en dat voor haar heel belangrijk was) In het testament staat ook beschreven dat mijn oudste broer pas zou erven zes maanden na haar overlijden, en de waarde dan pas opeisbaar zou zijn in tien gelijke jaarlijkse termijnen.( dat zou betekenen dat hij dan op zijn vijfenzeventigste pas zijn gehele kindsdeel zou hebben ontvangen, begrijp ook niets van het testament van moeder, wie doet er nou zoiets, tja als je onder druk gezet wordt door je oudste verwende zoon? ) Mijn oudste broer hielp mijn moeder na het overlijden van mijn vader met de boekhouding en heeft geweten van het testament( twee maanden terug zei hij dat hij deze over het hoofd had gezien, ja begrijp ik met deze uitkomst.) Hij heeft willens en wetens samen met jongste broer zonder mijn weten in 1997 al een stokje voor deze uitkomst gestoken door ook de overgebleven grond samen met de jongste broer middels ook nog eens een lening van moeder in 1997 al aan te kopen, mijn moeder was onwetend, in de war en kreeg een paar jaar later afasie. Wat voor mij het ergste is, is zijn de leugens van de oudste broer die ervoor gezorgd heeft dat op papier het merendeel van de grond namelijk totaal 4500 m2 met een opbrengst van 3.6 miljoen naar het jongste broertje is gegaan, dit om de leugen over het testament door de oudste broer te maskeren, beide hebben ook volgens de div advocaten onderlangs een deal gesloten, want als ik oudste broer confronteer met de vraag waarom hij het merendeel van de grond aan mijn jongste broer heeft gegund krijg ik als antwoord dat hij er geen probleem mee heeft al zou de jongste broer tien miljoen gehad hebben. (Dit gesprek hebben wij opgenomen) Een wel erg vreemde uitspraak voor een broer die twee jaar geleden mijn auto onder mijn kont vandaan wilde verkopen, omdat moeder nog € 20.000,- van ons kreeg, welke zij in 2014 aan ons geleend had en wat nu zijn erfdeel zou zijn. Inmiddels hebben wij oudste broer meegedeeld dat wij van het testament afweten, nadat wij eerst in elkaar geslagen zijn, door vier man bij jongste broer thuis is oudste broer naar de notaris toegegaan en heeft daar de akte van nalatenschap op laten maken. wij vertrouwen hem niet en zijn bang dat wij nog meer in de ellende terecht komen. Wij hebben oudste broer gevraagd om een handtekening waarmee wij alle bankrekeningen en belastingaangiftes op willen vragen, echter deze wil hij niet verstrekken. Moeder had een portefeuille staatsobligaties, sieraden een auto en de aankoopsommen van alle grond plus de rente toch ontvangen? zij leefde van haar AOW en mocht zelfs van broers in 2008 geen nieuw bed kopen( terwijl ze beide bij elkaar bijna vier miljoen gecashed hebben) want dat ging van de erfenis af, daar hebben wij dan even voor gezorgd, maar waar zijn haar inkomsten gebleven? Wij hebben al een paar advocaten geraadpleegd en deze zeggen er niets aan te kunnen doen.
Wij zijn ten einde raad, daar wij ook nog eens ons huis uitgezet worden wegens vier faillissementen, broers weigeren te helpen, en gedragen zich als ware criminelen. Wij willen nu aangifte doen van diefstal bij de politie, en via de rechter voor elkaar zien te krijgen dat wij nog inzage kunnen hebben in moeders bezittingen, in elk geval van zeven jaar terug. Kunt u mij vertellen wat zoiets gaat kosten en of ik daar iets mee op schiet, onze financiële mogelijkheden zijn beperkt. Of ziet u nog andere mogelijkheden, sommigen zeggen dat ik voor veel te weinig geld uit het garagebedrijf gezet ben en psychisch onder druk gezet ben zodat ik maar snel zou tekenen, daarnaast hebben beide broers moeder onder druk gezet en onrechtmatig en niet voor marktconforme waarde de grond van moeder aangekocht, louter en alleen voor speculerende doeleinden( mijn moeder is waarschijnlijk verteld dat de aankoop bedoeld was om de toekomst van het garagebedrijf te waarborgen.
Ik ben opgelicht door broers voor een bedrag van rond de € 800.000,- en droom maar van één ding, ze voor de rechter, of voor de camera's krijgen om ze uit te laten leggen waarom zij dit mij en mijn moeder aangedaan hebben?
Met vriendelijke groet, Fred Voortman
P.S. van mij mag er eens een programma op tv komen over alle perikelen rondom de erfenis en het erfrecht, ik denk dat wij en andere gedupeerden een voorbeeld kunnen zijn van hoe het niet moet en hiermee veel leed kunnen voorkomen, mijn vrouw en ik zijn van de partij!

dinsdag 26 september 2017