Verjaring vordering wettelijk erfdeel

1 reactie

Bep is in gemeenschap van goederen getrouwd met Hans en ze hebben twee dochters. Bep (met testament vruchtgebruik uit 1975) overlijdt in 2002 (oude erfrecht); Hans hertrouwt in 2004 in gemeenschap van goederen met Ria. Gelet op de bepaling uit het testament van Bep, inhoudende dat vruchtgebruik vervalt bij hertrouwen, is derhalve in 2004 de vordering mbt nog niet uitgekeerd wettelijk erfdeel voor de twee dochters van Bep en Hans opeisbaar geworden.

De twee dochters stellen nu - na het onlangs overlijden van Hans in augustus 2015 - te hebben ontdekt dat in 2002 (bij overlijden Bep) zo'n €275d aan vermogen buiten de boedelbeschrijving is gelaten, waardoor hun erfdeel veel lager is uitgevallen. Hans had die €275d op een buitenlandse rekening geparkeerd; waarschijnlijk met als doel de belasting te ontduiken. Indien de werkelijke waarde van de boedel in 2002 bekend was geweest, hadden de dochters in 2004 €90d méér uitgekeerd moeten krijgen dan daadwerkelijk ontvangen. Ze stellen dan ook nu een vordering te hebben ad €90d (resterend wettelijk erfdeel) op de huidige boedel van Hans.

Mijn vraag is: is deze vordering nu verjaard?
Dit is voor mij van belang nu ik de dochter en enige erfgename ben van Ria, de vrouw met wie Hans in 2004 is hertrouwd. Mijn moeder Ria is in 2006 overleden en had eveneens een testament vruchtgebruik. Mijn erfdeel (ad €230d) is dus opeisbaar geworden bij overlijden van Hans vorig jaar. Nu de huidige boedel nog geen €200d bedraagt, ben ik natuurlijk erg benieuwd of ik verplicht ben die te delen met de dochters.

Mijn gedachte:
- in het nieuwe erfrecht bestaat een verjaringstermijn van 5 jaar
- de vordering is in 2004 opeisbaar geworden (bij hertrouwen Hans)
- hun vordering is derhalve verjaard

Of dient van het oude erfrecht uitgegaan te worden (zonder verjaringstermijn) omdat Bep reeds in 2002 - dus voor invoering van het nieuwe erfrecht - is overleden?

maandag 8 augustus 2016