Waardering onderneming in de nalatenschap

3 reacties

In het vermogen van de overledene zit een onderneming welke gedreven wordt vanuit een VoF; de VoF heeft twee vennoten, de overledene en de man van de overledene. De beide vennoten voeren al jarenlang de onderneming. De man heeft de onderneming, onder dezelfde naam, voortgezet hetgeen blijkt uit de KvK.
De overledene is begin van het jaar overleden. Van de VoF is, door een onafhankelijke derde, een jaarrekening opgemaakt over het boekjaar 2015 waaruit het vermogen van de VoF blijkt. Deze jaarrekening is door de man vastgesteld na overlijden van de vrouw.
Bij de bepaling van de omvang van de nalatenschap is de waarde zoals deze is opgenomen in de jaarrekening opgenomen. De man betwist nu echter deze waarde en stelt dat deze ca 50% lager moet zijn en wil een afzonderlijke waardering laten plaatsvinden per overlijdensdatum. De andere erfgenamen vinden dit zonde van het geld en stellen dat de waarde van de onderneming gelijk gesteld kan worden aan het eigen vermogen van VoF per 31 December 2015.
Het standpunt van de executeurs is dat de waarde gelijk is aan de waarde opgenomen in de jaarrekening - een kleine corrective zou kunnen plaatsvinden voor het resultaat behaald in de eerste twee maanden van het jaar.
BW4:6 geeft waarde per overlijdensdatum, kan voor de eenvoud de jaarrekening per 31 December worden gebruikt?

donderdag 29 december 2016