Wie is cliënt van notaris als familie ook stukken moet tekenen?

1 reactie

De notaris heeft i.v.m.het overlijden van moeder voor mijn vader een verklaring van erfrecht opgesteld. En hij heeft een vaststellingsovereenkomst opgesteld om ons kindsdeel van moeders erfenis veilig te stellen als mijn vader ooit naar een verzorgingshuis moet. Beide documenten moeten door mijn vader maar ook door mijn twee zussen en mij ondertekend worden.

Wie is in dit geval de cliënt van de notaris? Alleen mijn vader? Of ook mijn zussen en ikzelf?

De notaris weigert namelijk om te overleggen met mij en mijn jongste zus. Hij is te druk om ons te spreken en reageert ook niet op de telefoontjes en berichten van onze kant. Binnen de familie speelt het nodige waardoor mijn jongste zus en ik geen contact hebben met de oudste zus.
Mijn oudste zus gaat volgens mijn vader steeds mee als hij naar de notaris gaat. En wordt door de notaris wel op de hoogte gehouden. Zij heeft ook zonder mijn vader overleg gehad met de notaris. Mijn vader is door de notaris niet bijgepraat over de gesprekken die de notaris met mijn oudste zus heeft gevoerd.

Mijn jongste zus en ik zijn verbaasd dat de notaris gesprekken voert met mijn oudste zus zonder dat mijn vader daarbij aanwezig is. En vinden het ook raar dat de notaris ons niet wil spreken en ook niet reageert op berichten van ons. Wij hebben dus vraagtekens bij de handelwijze van deze notaris en daarom wil ik wil me beraden op de rechtspositie van mijzelf en mijn jongste zus.

donderdag 25 oktober 2018