schuld na samenwonen

7 reacties

De situatie is als volgt. Mijn zoon (toen 22) is vorig jaar april gaan samenwonen met zijn toenmalige vriendin. Zij, (toen 18) studeerde met een bijbaan mijn zoon heeft een baan. Het eerste halfjaar kregen ze geen huurtoeslag ivm de leeftijd van mijn zoon. De afspraak was dat zij ieder de helft van de huur en de vaste lasten zouden betalen. Al snel kwam er een eind aan de bijbaan van zijn vriendin en stopte zij met haar studie. Vanaf het begin heeft mijn zoon de huur, de vaste lasten en het huishoudgeld betaald. In april is de relatie beëindigd, zijn vriendin is weer thuis gaan wonen en heeft inmiddels weer een full time baan. Mijn zoon heeft her en der geld geleend om alles te kunnen betalen, in de veronderstelling dat zij tzt de huur ed. terug zou betalen. Hij heeft haar en haar ouders een mail gestuurd en gevraagd een deel van de schuld terug te betalen. Haar moeder vindt dat ze dit samen uit moeten zoeken en dat haar dochter niets verschuldigd is. Zij beroept zich op het feit dat ze heel veel tijd hebben gestopt in het opknappen van de woning en de apparatuur in de keuken hebben gegeven en betaald. Zijn ex is langs geweest maar toonde geen enkele bereidheid iets te betalen. Ze vertelde hem dat haar ouders anders langs zouden komen met een busje en de spullen mee zouden nemen.
Kan hij hier nog wat mee of is het gewoon een zure les? In feite komt het er op neer dat wij(de ouders)indirect in het onderhoud van zijn ex hebben voorzien. Hij blijft nu zitten met een schuld van 0ngeveer 3000 euro. Wat hij werkelijk uitgegeven is vele malen meer.

dinsdag 27 september 2016