Mijn woning nog 2 namen en ex wil mee bepalen qua onderhoud

5 reacties

Belangrijkste vraag is in hoeverre mijn ex nog mag meebepalen in onderhoud van mijn woning. Ze heeft 50% eigendom, maar draagt financieel niks bij aan deze woning. Sterker nog, ik betaal voor haar aandeel in de woning. Welke stem geld hierin meer dan de ander, anders blijft alles in een impasse hangen door 50/50.

In 2014 heb ik al eens mijn zaak aangedragen voor advies en een mogelijke uitweg.
Alles mocht niet baten en mijn zaak en mijn leven loopt steed meer vast te lopen in uitzichtloosheid.
Feiten en beschikkingen
Na scheiding in 2012 door allerlei verkeerde inzichten en verkeerde grieven
- een Partneralimentatie voor 12 jaar van 1250 euro, terwijl ze een goed baan heeft
- een gemeenschappelijke hypotheek op twee woningen, een dubbel bovenhuis en een benedenwoning, die we ieder apart bewonen.
- 1 woning staat op haar naam waar ze in wil blijven wonen
- 1 woning staat op twee namen waar ik in woon

Deze zaak is in gewikkeld geworden, waardoor ik bij iedere adviseur, financieel of juridisch, vastloopt in deze zaak.
Nu probeer ik al jaren te komen tot eerst ontvlechten van de hypotheek op de woningen, zodat ieder zijn eigen woning en financieel last/ hypotheek heeft,
Na overleg met ING en de hypotheekadviseur is er manier om dat mogelijk te maken.
Maar nu loopt het proces weer vast door mijn ex omdat ze maar niet meewerkt en ook nog mijn nieuwe leven volledig dwarsboomt door niet mee te werken in deze ontvlechting.
Ik woon in de benedenwoning die op beider namen staat. Ik betaal 2/3 van de hypotheek en alle gebruikerskosten. Nu vindt mijn ex dat zij over alles moet mee beslissen als het de benedenwoning betreft, omdat zij 50% eigenaar is. Maar ik sta ingeschreven in deze woning en moet groot onderhoud doen, dus aanzienlijke kosten. In hoeverre kan ik eigenaarskosten verhalen op haar en waar staat het zwart op wit. Tijdens scheiding is hierover niks opgenomen, ervanuit gaande dat de woning snel verkocht zou worden, maar vergeefs. Alleen de gebruikerskosten zijn voor ieders rekening, zoals GWL en belastingen, VVE. Hypotheeklasten naar rato verdeeld over de twee woningen.

Ik ben op zoek naar wegen die er voor kunnen zorgen dat ik vanuit rechtswegen in mijn recht sta en niet weer bakzeil moet halen bij een rechter.
wie weet om te gaan met een zaak waar in je eigenlijk uitgebuit wordt en waarin je ex alleen voor eigen gewin niet meewerkt.
Mochten er vragen zijn, dan hoop ik dat ik die kort kan beantwoorden.

zondag 17 juni 2018