Recht op uitkopen is dan ook meewerken?

3 reacties

In ons scheidingsconvenant is het recht op uitkopen opgenomen. Nu kan ex dit financieel niet rondkrijgen door haar te laag inkomen. Ex bewoont de woning echter nog wel met kinderen, op voorwaarde dat binnen een bepaalde termijn de woning verkocht gaat worden na verkrijgen gepaste huurwoning. Ikzelf huur particulier aangezien huurwoning geen optie is ivm inkomen.
Nu het haar niet lukt om mij uit te kopen, wil ik dit graag op me nemen, om zo voor beiden een nieuwe start mogelijk te maken. Mijn vaste lasten zijn dermate hoog, dat dit nu gewoonweg niet kan (huur, kosten koopwoning,alimentatie). Nu heb ik aangeboden haar aandeel uit te kopen en de best wel grote overwaarde als extra hypotheek op me te nemen. Hypotheekverstrekker geeft hier ook een groen licht voor.
Nu ineens weigert ex hier aan mee te werken. Het recht van mijn ex van uitkopen is in haar ogen geen verplichting om mijn recht op te eisen.
Kan ik dit nu alleen eisen door een kort geding aan te spannen met alle kosten van dien, om zo toch mijn recht op te eisen zoals opgenomen in convenant?
wat is dan nog de meerwaarde van een convenant als men toch een rechter hierbij nodig heeft?
Als ik uitgekocht zou gaan worden, vind ik dat helemaal prima en kan dan zelf ook opnieuw beginnen, haar uitkopen biedt mij echter dezelfde mogelijkheid. Nu zitten we beiden vast en is er geen fijne toekomst te verwachten.
Is er een manier om haar toch zover te krijgen om akkoord te gaan met uitkopen? Praten heeft geen zin nu, zij verzet zich tegen mijn voorstel.

woensdag 10 augustus 2016