Waardebepaling woning bij echtscheiding

3 reacties

Beste,

Hierbij vraag ik u om een juridische reactie op de volgende casus.

Sinds drie jaar heeft de man een relatie met de nieuwe partner.
De nieuwe partner van de man is bij hem ingetrokken.
Het huis waar zij in wonen staat nog op naam van de man en zijn ex partner.

Op dit moment loopt de procedure om het huis geheel op naam van de man te laten zetten, (via de mediator en de bank)
hierdoor wordt de man alleen eigenaar van het huis en wordt de ex partner ontslagen van haar hoofdelijke aansprakelijkheid.
In het begin leek dit proces goed te verlopen, echter toen de waardebepaling van het huis aan bod kwam bleken partijen het niet eens te zijn.
Het huis is door een makelaar getaxeerd.
Het huis is getaxeerd op een waarde dat onder de hypotheekschuld ligt. Er is dus sprake van een onderwaarde.
Nadat er een taxatierapport was uitgebracht is er telefonisch overleg geweest tussen de man en de ex partner over eventuele verbeteringen aan het huis.
Hierdoor zou de waarde van het huis stijgen en de restschuld voor beide partijen dalen.
Ex partner gaf te kennen hieraan niet te willen meewerken en niet verder te willen investeren in het huis.

De man en zijn nieuwe partner besloten enkele van deze verbeteringen wél door te voeren.
De kosten hiervoor hebben zij zelf, zonder hulp van de ex-partner, voldaan.

Nu de waarde van de woning bepaald moet worden geeft de man aan deze waarde als volgt vast te willen stellen:
de getaxeerde waarde van de woning minus de waardestijging ontstaan uit de gedane investering door de man en zijn nieuwe partner.
De ex partner van de man vindt echter dat de woning nu opnieuw getaxeerd moet worden en dat het getaxeerde bedrag dat hieruit volgt (dus inclusief de waardestijging van het huis door de investering van de man en zijn nieuwe partner) dient te worden aangehouden. Als reden voert zij hiervoor aan dat er nú onderhandeling over het huis plaatsvindt en er dus moet worden uitgegaan van de waarde van het huis op dít moment. Het feit dat de man de investering heeft gedaan is pech voor hem en mazzel voor haar, het huis staat nu immers nog op hun beide naam.

Na deze casus een tweetal vragen;

- Is het verzoek van de ex partner terecht om mee te delen in de waardestijging van het huis nu zij zelf niet heeft bijgedragen aan de investering? Of dient zij mee te gaan in de waardebepaling zoals de man voor ogen heeft aangezien hij de investering heeft gedaan en dus ook alleen hij aanspraak maakt op de hierdoor ontstane waardestijging van het huis?

- En indien de redenatie van de ex partner klopt en de waarde van het huis inclusief waardestijging wordt aangehouden, kan de nieuwe partner van de man dan een bedrag vorderen van de ex partner aangezien ook de nieuwe partner geïnvesteerd heeft in de woning?

Alvast dank voor de door u genomen moeite.

Groet

woensdag 5 oktober 2016