Aansprakelijkheid

1 reactie

Mijn zoon had een VOF (van januari 2011 tot februari 2013). Medio 2012 hebben beide vennoten besloten een financiele injectie aan de VOF toe te voegen. Beiden hebben (mondeling) afgesproken dat zij dit bedrag prive zouden lenen (mijn zoon bij zijn partner en zijn compagnon bij zijn ouders). Nu (bijna een jaar na ontbinding) wordt mijn zoon aansprakelijk gesteld voor het geleende bedrag door de geldschieter. De geldschieter (vader van medevennoot) heeft nl. een overeenkomst opgesteld waarbij zijn bedrijf het geld leent aan de VOF. Deze overeenkomst is eenzijdig getekend (door de zoon). In het vennootschapscontract (ook ingeschreven bij de KvK) staat een beperking opgenomen dat wanneer handelingen een bedrag van € 2.500,00 te boven gaan beide vennoten dienen te tekenen (dit is dus niet gebeurd). Door advocaat (van de geldschieter) wordt gesteld dat mijn zoon volmachtverlening heeft gewekt omdat hij niet onmiddelijk heeft aangegeven zich niet gebonden te voelen aan deze overeenkomst. Het bestaan van deze overeenkomst is overigens pas na het beeindigen van de VOF tevoorschijn gekomen. Tevens stelt de advocaat (bij een geslaagd beroep op de vernietiging van de overeenkomst) dat mijn zoon/de VOF op grond van ongerechtvaardige verrijking danwel onverschuldigde betaling hoofdelijk aansprakelijk. De overboekingen (van geldschieter en mijn zoon) zijn gelijktidig bijgeschreven op de rekening van de VOF, tevens zijn rond dezelfde datum afschrijvingen gedaan aan ee leverancier welke machines geleverd had (waar de investering, als afgesproken tussen beide vennoten, voor bedoeld was. Op de jaarrekening (2012)van de VOF is de genoemde lening als kortlopende schuld opgenomen, na (definitieve) presentatie van de jaarrekening, is er aangetekend bezwaar gemaakt tegen deze post. Tevens laat de lijst van te verdelen activa en passiva zien, dat deze schuld volledig wordt toegescheven aan de zoon van schuldeiser. Wat mij heel erg stoort aan deze zaak is de grote oneerlijkheid, en ik vraag me af of een kantonrechter gevoelig is c.q. zich openstelt voor de door mij genoemde beweringen.

vrijdag 31 januari 2014