Aansprakelijkheid materiële schade

0 reacties

Situatie:
Een coöperatieve vereniging u.a. van eigenaren van kavels waarop chalets / recreatiewoningen voor zowel recreatieve- als permanente bewoning. Rondom en tussen de kavels zijn wegen, windsingels met houtsopstanden en opstallen gelegen.
De vereniging heeft o.a. als doel het voor haar rekening onderhouden en in standhouden van het onroerend goed en de toegangsweg, hoofdleidingen en aansluitingen betreffende water, elektriciteit, riolering en verlichting.
Eigenaar zal een aan zijn kavel grenzend gedeelte van de groenstrook gratis in gebruik ontvangen van de vereniging op aanwijzing dat de eigenaar dat gedeelte van de groenstrook moet onderhouden.
Vraag:
Wie is verantwoordelijk / aansprakelijk voor schade.
Voorbeeld 1: tijdens een storm valt een boom uit de groenstrook op het dak van een chalet.
Voorbeeld 2: een persoon heeft lichamelijk letsel na een val ten gevolge van een gat in de toegangsweg.

Aansprakelijkheidsverzekering nodig? Of?

maandag 21 december 2015