Bestuur van VvE stapt collectief op. Kan dat op deze wijze?

4 reacties

Na een enerverende vergadering van eigenaren neem ik de vrijheid de volgende vragen aan uw deskundigheid voor te leggen. En hoop dat u mij en de andere eigenaren van dienst kunt zijn. Waarvoor bij voorbaat hartelijke dank want het zou zomaar kunnen zijn dat onze VvE in zwaar weer terecht is gekomen. Na opening van de vergadering van eigenaren wordt door de voorzitter een gezamenlijke brief van alle bestuursleden voorgelezen waarin deze collectief "ontslag nemen" en zich niet langer beschikbaar stellen. De enige reden is het feit dat men niet langer wil worden geconfronteerd met de correspondentie van een 2-tal leden van de vereniging. Deze twee mensen hebben een groot aantal zaken uitgezocht en discutabele punten ter discussie gesteld. Volgens de staturen van onze VvE kunnen bestuursleden uitsluitend ontslagen worden door de vergadering van eigenaren. Verder is het naar mijn mening zo dat "het bestuur" zich onverantwoordelijk gedraagt door plotsklaps op te stappen. Het bestuur is op de valreep nog wel decharge verleend. Vragen: - Kan een bestuur van een VvE op deze wijze "ontslag nemen" ? - Zijn er consequenties verbonden aan deze gang van zaken? - Moet het bestuur gewezen worden op de onverantwoordelijke manier van handelen? - Zijn de bestuursleden aansprakelijk? Misschien kunt u advies geven hoe in deze situatie te handelen? Bedankt voor de moeite en uw zeer gewaardeerde reactie. Vriendelijk groetend,

donderdag 11 april 2013