Een interessante case: ontvreemde Apple laptop

5 reacties

Wij verhuren Apple computers en om onze eigendommen te beschermen zijn de computers uitgerust met beveiligingssoftware.

Deze wordt automatisch geactiveerd indien een klant het apparaat ontvreemd.

Zo ook in dit geval, Een klant huur een toestel voor 2 jaar betaald niet en reageert ook niet meer en verkoopt het toestel aan Used Products.

De beveiliging software staat dan al een tijdje op stand by.

Totdat na een paar maanden het toestel online gaat en de persoon achter de computer de gegevens wil verwijderen en op zijn naam wil zetten.

Het beveiligingsbedrijf pakt de automatisch verzonden informatie op en speelt wat relevante informatie aan ons door.

Echter bleek de persoon in goed vertrouwen de laptop bij Used Products gekocht te hebben, bovendien met alle gegevens van de vorige gebruiker er nog op.

Nu verlangt de rechtshulp van deze man dat wij op onze kosten de laptop vrijmaken van deze beveiliging. Dit betekend dat wij de laptop van 2300 euro kwijt zijn, geen huur hebben ontvangen en bovendien ook nog kosten moeten maken om hem netjes in orde te maken voor een klant van Used Products.

De klant weigert terug te gaan naar Used Products, terwijl wij toch duidelijk hebben aangegeven dat de verkoper de eerst verantwoordelijke is voor dit debacle. Hadden zij eerst de laptop getest op goede werking dan hadden zij gezien dat deze nog alle informatie bevatte van de vorige gebruiker. Bovendien hadden zij dan direct te maken gehad met de beveiliging en was het onmogelijk geweest dit apparaat te verkopen.

Deze beveiliging heeft ook al een behoorlijk aantal keren zijn werk gedaan en heeft de vaak onze klanten de gestolen laptop terug bezorgt.

Nu worden wij notabene verantwoordelijk gehouden voor deze situatie en worden wij beticht van computervredebreuk?? terwijl daar voor geldt het zich toegang verschaffen tot een computer.

Dit kunnen wij niet. De computer is verkocht met geactiveerde beveiligingssoftware.

Hier onder een paar mails die heen en weer zijn gegaan. Ben benieuwd naar wat meningen.

Brief 1

Geachte heer Op ’t Veld,

Eind februari jl. heb ik met uw kantoor gesproken aangaande de kwestie van de Macbook van uw client en ik bericht u als volgt.

Feiten

Cliënt heeft in een winkel een 2e hands laptop gekocht voor een marktconforme prijs. Hij heeft de laptop mee naar huis genomen en heeft bepaalde onderdelen van de laptop gewist en opnieuw erop geïnstalleerd.

Op een gegeven moment ontving hij van uw kantoor een bericht dat de betreffende laptop uw eigendom was en cliënt niet de klant was waaraan u de laptop had verkocht (huurkoop/lease). U beschuldigde cliënt van diefstal, terwijl hier geen sprake van is. U heeft cliënt ook bericht dat u van zijn doen en laten op de hoogte was, u heeft uzelf toegang verschaft in de laptop en heeft cliënt bespioneerd. Toen hij telefonisch de kwestie met u besprak, kon u precies vertellen waar cliënt was, hoe zijn kamer eruit zag en wat hij droeg. Cliënt heeft dit als zeer bedreigend ervaren en als grove inbreuk op zijn privacy. Cliënt heeft er ook geen idee van hoe vaak u uzelf de toegang tot de computer heeft verschaft. U heeft hem namelijk verteld dat u altijd toegang heeft tot zijn computer en dat u theoretisch dus alles van cliënt kan monitoren en tegen hem kan gebruiken.

Daarnaast heeft u aangegeven dat u de eigenaar bent van de laptop en blijft totdat uw klant u betaalt,. Pas als de laptop is afbetaald, wilt u de beveiliging eraf halen. Cliënt heeft aangegeven dat hij bereid was om zijn medewerking te verlenen in het op lossen van de kwestie met uw klant. U heeft vervolgens contact gezocht met uw eigen klant en er werd een betalingsregeling getroffen. Eind februari zou de klant al zijn verplichtingen jegens u voldoen, waarna u alles zou vrijgeven. Blijkbaar is er iets mis gegaan. Toen cliënt u recentelijk naar de stand van zaken vroeg, heeft u hem bericht dat als hij nu

€ 500,00 zou betalen dat dan de laptop van hem zou worden. Wanneer uw klant het bedrag aan u zou overmaken, dan zou u het betaalde door cliënt terugstorten. Cliënt is het niet eens met de gang van zaken en heeft SRK om verdere hulp gevraagd.

Overwegingen en conclusie

U stelt dat u eigenaar bent van de laptop. Dit is onjuist, u was de eigenaar en bent dit recht verloren. Doordat cliënt in een normale winkel, voor een marktconforme prijs, een product heeft gekocht wordt hij de rechtmatige eigenaar. Immers er is hier sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen/te goeder trouw en hij wordt door de wet beschermd (3:86 BW).

Doordat hij nu rechtmatige eigenaar is, heeft hij het alleenrecht op de laptop. Indien u een systeem in gebruik laat waarmee u de computer kunt ‘hacken’, (dus de toegang ertoe gemakkelijk kunt verschaffen), handelt u onrechtmatig jegens cliënt en bent u tevens strafbaar.

U heeft dan ook geen enkele vordering jegens mijn cliënt en kunt hem dan ook niet verplichten een bedrag aan u te voldoen.

Uw klant handelt in strijd met de overeenkomst die tussen u beiden is gesloten en als hij u dus nog geld is verschuldigd, dient u bij hem te zijn. Mijn cliënt zal dan ook niet overgaan tot enige betaling en verwijst u naar uw eigen klant.

Ik verzoek u om binnen 14 dagen na heden aantoonbaar te laten zien dat de door u aangebrachte ‘beveiliging’ eraf is gehaald en u uzelf geen toegang meer kunt verschaffen tot de Macbook. Blijft u in gebreke, dan zien wij ons genoodzaakt verdere rechtsmaatregelen te treffen, waaronder het starten van een kort geding. De hoge kosten die hieraan verbonden zijn, zullen voor uw rekening worden gebracht.

Ik ga er vanuit dat bovenstaande niet nodig is en u gehoor zult geven aan mijn verzoek. Onder voorbehoud van alle rechten en weren, teken ik,

Met vriendelijke groet,

SRK Rechtsbijstand

Brief 2 Mijn antwoord

Goedemiddag

De beschuldiging van ons bedrijf aan het adres van duw client was toen volledig terecht.

Omdat de machine al een tijd buitenbeeld was en onze klant nergens meer op reageerde, gaat er van ons uit een bericht naar een bedrijf die onze eigendommen in de gaten houd.

Dit bedrijf zet de track and trace aan op de computer en wordt bovendien speciale software aangezet die probeert te achterhalen wie deze in bezit heeft.

Wij krijgen zelf deze info niet te zien, maar krijgen een aantal gegevens door waar mee wij aan de slag gaan. Vandaar de omschreven beschrijving van uw client.

Zo ook in dit geval. De laptop was al een paar maanden als ontvreemd geregistreerd. uw client heeft, bleek later pas, een laptop in goed vertrouwen aangeschaft bij een Used Products.

Het enige wat er dan gebeurd is dat zodra de laptop aan gaat, deze meteen gegevens gaat vergaren en doorstuurt naar het beveiligingsbedrijf. Aangezien de apparatuur verschijnt op een ander risico adres wordt er direct geregistreerd wat er zich afspeelt op de laptop. Zo ook nu kwam direct naar voren dat één van de eerste actie was van de persoon achter de computer, het wissen van de gegevens van onze klant.

Opzicht al vreemd, iemand die zijn computer verkoopt zal deze altijd weer naar de fabrieksinstellingen terug zetten en er voor zorgdragen dat alle privé en zakelijke gegevens weg zijn.

Dat al deze gegevens er nog op stonden en de machine nog steeds de naam van onze klant A.A.L. bevatte en de actie van uw client is voor ons de optelling snel gemaakt.

Ons eigendom is niet meer in de handen van het bedrijf waar wij deze aan hadden verhuurd!

Dus dat wij uw client, zonder nog te weten wie hij was, benaderd hebben en als potentiële diefstal behandelen kan niet meer dan normaal zijn.

Toen ik later een gesprek met uw client had, heb ik hem uiterst vriendelijk en zeker niet vijandig toegesproken. Ook ik weet dat hij in goed vertrouwen een aankoop heeft gedaan.

Deze aankoop heeft hij bij een bedrijf gedaan en deze is de eerste die een product dient te leveren die aan de verwachting van de koper moet voldoen.

Deze verkoper heeft niet de moeite genomen of de aanbieden wel de gerechtigde persoon was om deze laptop te verkopen. Eenvoudig de aankoopbon vragen van dit bijna nieuwe apparaat is alleen al belangrijk voor het oplossen van een garantie geval voor de nieuwe eigenaar is al belangrijk genoeg. Uw client heeft nu een apparaat dat geen enkele vorm van garantie meer heeft. Hij nam genoegen met de zeer korte garantie van Used Products, in plaats van 2 jaar Apple garantie.

Uw client heeft nu een apparaat gekocht met alles er op en er aan dit betekende de gegevens van de vorige gebruiker en dus ook de ingebouwde Track and Trace en de volg software van het beveiligingsbedrijf.

Wij hebben uw client niets verkocht en ja volgens de wet is hij nu de eigenaar en daarvoor was dat Used Products. Maar wij vinden het wat ver gaan dat een ontvreemd apparaat dat al 2 maal in andere handen is gekomen, met uw client als nieuwe eigenaar, om ons, zonder dat wij voor onze diensten betaald worden, het apparaat moeten openmaken om de Track and Trace te verwijderen en een complete factory restore moeten doen.

Dat u zich nu tot mij richt en de problemen bij ons bedrijf neer legt en dan ook nog met een kort geding dreigt, raakt volgens mij en na advies van een een kennis, kant nog wal.

Het spoed eisend karakter die een Kort Geding rechtvaardigst ziet hij hier zeker niet. Ook hij gaf aan dat de verkoopende partij het eerste aanspreekpunt is in dit geval. Ik hoef u uiteraard niet de regels van het Conformiteit-beginsel uit te leggen.

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

In dit geval had Used Products, als professional verkoper, de machine leeg moeten opleveren zonder een spoor van de vorige eigenaar. Maar nee, ze nemen het product aan en zonder ook maar één controle op goede werking weer door verkocht aan goed bedoelende consument. Hadden zij de machine opgestart en op goede werking gecontroleerd was dit meteen opgepakt door het beveiligingsbedrijf, de computer was direct data gaan versturen en had Used Products een mail van ons gehad en dus voor dat hij over gaat in handen van een niets vermoedende klant. Maar goed een paar minuten op internet leert al veel over dit bedrijf en blijkt dat er veel gestolen spullen verhandeld worden.

De heer Kortekaas had 1 maand garantie volgens de voorwaarden van Used Products. Hij heeft daar geen gebruik van gemaakt terwijl hij volgens de voorwaarden van Used Products een niet goed functionerend product had en zij dus de plicht hadden deze problemen op te lossen.

Garantievoorwaarden Used Products

De klant heeft uitsluitend op vertoon van de aankoopbon minimaal een maand garantie op uw aangekochte product.

Dit houdt in dat indien het product niet goed functioneert, onze technische dienst dit zal trachten te verhelpen.

Lukt dit niet dan kunt u het ruilen tegen een vergelijkbaar product, of ontvangt u een tegoedbon.

Resume:

Als er zaken van een computer afgehaald moeten worden of andere werkzaamheden, doen wij dit met liefde en plezier. Maar helaas niet voor niets en zeker niet in dit geval, waarop ongebruikelijke wijze onze eigendommen worden ontvreemd en van eigenaar wisselen.

Daarvoor moeten wij de computer hier hebben, dan verwijderen wij de track and Trace uit de laptop en de volg-software uit de BIOS, die bovendien ook nog door onze passwords is beveiligd.

Dan moet de machine terug gebracht worden naar de factory settings. Dit betekend dat de machine gelijk is aan een nieuwe machine zoals deze door Apple nieuw wordt geleverd.

Brief 3 - 2 dagen later een aanvulling van mij

Goedemorgen,

Nog even ter overvloede wellicht.

In uw brief beweerde stelling dat wij de computer de computer "Hacken" is dus volledig onterecht, wij kunnen ons geen toegang verschaffen tot zijn laptop.

De beveiliging van deze laptop is aangezet, maanden voordat uw client hem in zijn bezit had.

Eenmaal aangezet, stuurt deze relevante gegevens door zodra de laptop online gaat, hij doet dit geheel zelfstandig en blijft dit doen tot dat de laptop weer in ons bezit is.

Gegevens die doorgestuurd worden zijn: Locatie van de laptop, Beelden via de camera om de paar minuten, screenshots om de paar minuten, alles wat op het keyboard wordt aangeslagen en welke WiFi verbindingen worden gebruikt

Wij kunnen deze beveiliging niet op afstand deactiveren, juist om hackers geen toegang te verschaffen om de apparatuur te manipuleren.

Om deze laptop weer bruikbaar te maken zal ook afgerekend moeten worden met het beveiligingsbedrijf. Zodra deze ziet dat de laptop op onze lokatie terug is moeten wij een fee betalen.

Deze kosten zijn 20% van de nieuwprijs en daar komen de kosten van onze technische dienst bovenop. De aanbieding die wij eerder maakte, is door uw client geweigerd en is daarmee ook van tafel.

Deze toenmalige aanbieding koste ons meer dan wij van de heer Kortekaas zouden ontvangen.

Wij zijn evenwel bereid de laptop van uw client retour te nemen en hem voor een deel schadeloos te stellen. Hij krijgt dan van ons een nieuwe en in een ongeopende doos een Apple MacBook Pro 13" met volledige garantie. Dit is niet onbelangrijk voor portable apparatuur waarvan de problemen een veelvoud zijn ten opzichte van vaste computers

Dus deze vervelende zaak kan wellicht deze week al opgelost zijn.

Ik hoor het wel welke keuze er gemaakt wordt. Meer kunnen wij helaas niet niet doen, maar ik hoop dat u ook begrip heeft voor onze stelling. Wij hebben dit product niet in deze staat verkocht. De firma Used Products wel!

Met vriendelijke groeten,

Kees Op 't Veld

CEO Apple-Lease

Brief 4 Rechtsbijstand

Geachte heer

Uw emails heb ik met cliënt besproken.

Cliënt is het niet met uw stellingen. Het blijft om de gegevens van zijn computer te halen (of u dit nu doet of u opdracht geeft aan een beveiligingsbedrijf, u heeft de software geïnstalleerd) en een grove schending van zijn privacy. Ik verzoek u dan ook aan het beveiligingsbedrijf te sommeren te stoppen met het vergaren van de informatie van de computer van cliënt. Enige kosten die u daarvoor moet maken, kunt u bij uw eigen klant in rekening brengen immers die was verantwoordelijk voor de computer. Mijn cliënt valt helemaal niets aan te rekenen en is dan ook niet van plan enige kosten te moeten maken voor het verwijderen van software. U handelt onrechtmatig jegens mijn cliënt en de kosten komen voor uw eigen rekening.

Uiteraard wil ook mijn cliënt deze situatie zo snel mogelijk oplossen. Hij heeft dan ook het volgende voorstel:

Inname van de laptop en door u een verstrekking van een gelijkwaardige computer (te weten Macbook pro retina display, 15”, i7 2,2 Gh processor, 16 gb geheugen, 256gb ssd schijf). Deze dient in een gesloten en originele Appleverpakking met factuur van eerste aankoop te zitten. Hij is bereid om hiervoor

€ 549,00 te voldoen. Immers hij heeft al € 1.700,00 voor deze laptop betaald en de vaste prijs van Apple bedraagt € 2.249,00.

U krijgt dan dus de laptop terug, u kunt er met uw eigen klant uit komen of deze opnieuw verhuren, en ook cliënt krijgt een goede laptop. Uiteraard mag er op deze laptop door u geen enkele beveiliging op zijn geïnstalleerd waarmee u de mogelijkheid heeft de privacy van cliënt te schaden. Indien u deze laptop niet voorhanden heeft kunt u de laptop alsnog terugkrijgen. Echter u dient dan wel mijn cliënt schadeloos te stellen en hem het volledige bedrag terug te betalen.

Cliënt is van mening dat dit een juiste, snelste en zeer gepaste oplossing betreft.

In afwachting van uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

SRK Rechtsbijstand

Brief 5 van mij met een reactie en opsomming van het gebeurde

Goedemorgen

Bedankt voor je mail.

Nogmaals even op een rijtje en een reactie op jullie voorstel.

1 - Onze klant of een ander persoon verkoopt de computer, die op dat moment ons eigendom was, aan de firma Used Products.

2 - Used Product neemt deze computer in zonder ook maar naar de herkomst of een bewijs van eigendom te vragen en zet hem in de etalage zonder deze gecontroleerd te hebben.

3 - Hadden zij dit gedaan, zo als van een professionele verkoper verwacht mag worden, had uw client deze nooit kunnen kopen.

4 - Used Products verkoopt dus de computer ongecontroleerd en met alle gegevens die op de computer aanwezig zijn, dus ook de privé gegevens en bestanden van de vorige gebruiker. Ook eventuele virussoftware!

5 - Uw client koopt niets vermoedend en in goed vertrouwen deze computer bij Used Products.

6 - Het toestel komt weer op de radar voor de Track and Trace nadat het toestel wordt ingeschakeld door uw client. Echter worden er nog geen gegevens doorgestuurd en alleen ongeveer de locatie van het object.

zo ver niets vreemds, vele zaken die je kan huren hebben deze voorziening ingebouwd, Auto's, werktuigen en andere apparaten. Elke telefoon heeft deze optie ingebouwd, bij Apple "zoek mijn iPhone"

7 - De laptop begint later automatisch en zonder tussenkomst van buiten af een aantal zaken te versturen door het handelen van uw client. Kom ik zo op terug.

8 - Dit is ook niet uit te zetten. Bovendien kan er niet op de MacBook worden ingebroken (Hacken) om in de computer rond te kijken. Wij kunnen dit niet en het beveiligingsbedrijf ook niet en zelfs Apple niet!

9 - Deze informatie wordt opgepikt door de beveiligingssoftware van een speciaal bedrijf in de USA die de gegevens ontvangt. Het gaat dan nog steeds, in onze ogen, om ons eigendom dat ontvreemd is en opgestart wordt.

10 - Wij krijgen slechts een paar cruciale gegevens door van dit bedrijf, om de persoon, die achter de van ons ontvreemde laptop zit te werken te benaderen.

11 - Bij het aanschrijven van deze persoon, uw client, bleek dat deze geheel te goeder trouw de laptop bij Used Products gekocht te hebben. Onze benadering, na uitleg hr Kortekaas, was aller vriendelijks.

12 - Uw client koopt bij een professionele verkoper en is dan ook juridisch eigenaar geworden van het toestel, met alles wat er op geïnstalleerd was. Voor ons geen probleem, wel jammer, maar dit is de wet.

13 - Bij uw client is ook geen belletje gaan rinkelen, toen bleek dat de laptop nog volledig geïnstalleerd was en alle gegevens bevatte van de vorige gebruiker. Dit had jij nooit moeten accepteren!

14 - Een ieder die zijn laptop, tablet of telefoon verkoopt zal deze altijd leeg en zonder eigen foto's, mails, een nog geactiveerde account of andere bestanden er op verkopen. U toch ook niet neem ik aan?

Inplaats van dat uw client terug gaat naar de verkoper van zijn laptop, die hem een compleet geïnstalleerde computer verkocht heeft vol met gegevens van, een voor hem onbekend bedrijf, gaat hij zelf aan de

gang de computer vrij te maken en deze op zijn naam proberen te zetten. Trouwens, om deze echt vrij te maken moet hij het wachtwoord hebben van de BIOS om de computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Deze heeft hij ook niet verkregen.

De oorspronkelijke account instellingen zijn niet zo maar te verwijderen.

Helaas voor uw client was op dat moment de beveiligingssoftware al maanden op stand-by, tot dat uw client deze zelf opstartte en de naam van de vorige gebruiker wilde veranderen.

Dit was voor de beveiligingssoftware de trigger om data te gaan verzamelen en te versturen. Omdat dit een huur machine is en dus op naam van de huurder staat en niet veranderd mag worden.

Normaal wordt deze beveiligingssoftware en de track and trace automatisch gedeactiveerd als het leasetermijn afgelopen is. Maar in dit geval is de beveiliging door uw client automatisch geactiveerd door de account van de firma A.A.L. om te zetten naar zijn eigen naam. Wij geven dus geen opdracht om gegevens te verzamelen en geven deze opdracht ook niet aan het het beveiligingsbedrijf. De laptop van uw client doet dit geheel zelfstandig zodra deze leeg gemaakt wordt of van account veranderd, anders dan deze door ons is ingesteld!

Wij schenden de privacy van uw client helemaal niet, het is zijn laptop die automatisch deze gegevens verstuurd. Wij krijgen deze sowieso niet binnen en dus ook niet te zien.

Dit probleem zal zich ten dele automatisch weer oplossen omdat de laptop na een aantal maal opstarten en online gaan, zich zelf blokkeert met alleen maar een wit scherm met een melding Blocked terug komt.

Dit is om geen tijd te geven aan individuen die pogingen ondernemen het toestel te kraken, onmogelijk te maken. De recente pogingen van de FBI om een geblokkeerde iPhone van een aanslagpleger te benaderen, vers in het geheugen geeft aan dat uw client hier helemaal niet mee geholpen is.

Used Products

Wij hebben uw client nooit wat verkocht. Used Products wel.

Wij hebben met uw client geen juridische of leverancier/klant relatie en dus ook geen verplichtingen omtrent de goede werking van de aangekochte laptop. Used Products wel.

Uw client had met deze laptop direct terug moeten gaan naar Used Products, deze is, volgens de wet, de eerst verantwoordelijke voor het product wat zij verkocht hebben.

Used Products is duidelijk nalatig geweest, door zonder controle en met alle gegevens er nog op dit apparaat in te kopen van de vorige gebruiker.

Used Products heeft ook niet de moeite genomen deze gegevens te verwijderen en de laptop leeg en zonder privé gegevens voor een volgende nietsvermoedende koper in orde te maken.

Used Products is overduidelijk nalatig geweest door deze computer aan uw client te verkopen.

Het lijkt mij duidelijk dat u uw pijlen op de verkeerde persoon (bedrijf) richt. Het apparaat is niet meer ons eigendom en het zijn niet wij die het apparaatt in deze toestand aan uw client verkocht hebben!

De regeling die uw client wenst voor inruil van deze laptop, gaan wij uiteraard niet doen. Wij zullen zeker niet een gebruikt apparaat terug kopen voor meer dan deze ons inkoop kost.

Wij hoeven u client zeker niet schadeloos te stellen daar wij niet de gene zijn die een geldelijk gewin hebben gemaakt met deze transactie. Dat uw client schade ondervindt vinden wij ook heel vervelend, maar wij zijn niet de partij die hem dit toegebracht hebben. Used Products wel!

Wij hebben in dit hele proces geen enkele invloed gehad en er valt ons dan ook niets te verwijten.

Overigens kan ik maar niet snappen waarom u de kostbare tijd van uw zelf en uw client gebruikt voor deze vruchteloze weg en niet direct gaat naar de enige verantwoordelijke, de verkoper. Used Products.

Laat Used Products het oplossen. Moeten zij kosten maken om deze mooie machine in de staat te brengen die uw client mag verwachten voor zijn zuurverdiende €1.700,00 is dat hun bedrijfsrisico.

De wet staat aan uw en zijn kant!

Maar om de kosten te verhalen op ons van dit vervelend voorval en die achterblijft met geen ontvangen huur, een verloren en duur toestel, u dan dan ook nog vraagt voor uw client vele honderden euros uit te geven en dus garant moet staan voor de goede werking terwijl deze helemaal niet de verkopende partij was, gaat helaas voor uw client, niet gebeuren.

Lees a.u.b. het bovenstaande goed na, want u blijft maar terug komen op het verhaal dat wij de machine op afstand kunnen bedienen en dit is nu de 3e mail waarin ik duidelijk aangeef dat wij daar geen invloed op hebben, deze computer is na activatie door uw client een eigen leven gaan leiden en doet dit alles dus autonoom.

Jammer dat uw client niet op mijn eerste aanbod in ging, de kans was groot geweest dat hij er zonder kleerscheuren er van af was geweest, maar goed dit is van tafel geveegd door u beide. Ik heb nu 2 x mijn goede wil getoond door ook, ongezien, nog een inruil aan te bieden, maar door dat uw client het onderste uit de kan wil (neem ik hem niet kwalijk), hoef ik dat uiteraard niet te doen. Mijn bedrijf is er niet voor om blunders van andere bedrijven op te lossen.

Ik laat het er bij en heb dus alles gezegd wat ik er over kwijt wil en heb op 3 manieren een oplossing gezocht voor uw client en dat wij onze computer terug kregen. Maar dat gaat niet zonder wat in te leveren.

De enige die dat wel kan is Used Products.

Alvast een fijn weekend gewenst

Brief 6 Rechtsbijstand

Geachte heer

Door u wordt de schuldige vinger gewezen naar Used Products. Echter zij zijn het niet die onrechtmatig privacy gegevens verzamelt, dat bent u.

U heeft een bepaald beveiligingssysteem op de laptop aangebracht, dit systeem is geactiveerd (door wie is niet van belang), u heeft hierdoor de mogelijkheid om diverse privacy gevoelige informatie van de laptop op te halen (ik verwijs naar uw email van de 28e maart, “Gegevens die doorgestuurd worden zijn: Locatie van de laptop, Beelden via de camera om de paar minuten, screenshots om de paar minuten, alles wat op het keyboard wordt aangeslagen en welke WiFi verbindingen worden gebruikt”), u heeft deze gegevens wel degelijk tegen cliënt gebruikt door gedetailleerd zaken te beschrijven, u bent opdrachtgever van het beveiliggingsbedrijf die de informatie verzameld, u bent de enige die het onrechtmatig handelen kunt stoppen en u blijft weigeren te stoppen met de praktijken.

Er wordt vanaf het moment dat het systeem is geactiveerd stelselmatig de privacy van cliënt geschonden en daarvoor bent u aansprakelijk. Afgezien nog van de computervredebreuk waarvoor u strafrechtelijk vervolgd kunt worden, stelt cliënt u ook aansprakelijk voor de zware schending en eist dan ook smartegeld. De schade is begroot op een bedrag van € 3.000,00

Namens cliënt geef ik u nog eenmaal de mogelijkheid om de kwestie in de minne op te lossen. U zorgt er binnen 10 dagen voor dat de computerinbreuk stopt, dat u en het beveiligingsbedrijf alle verzamelde gegevens aan cliënt beschikbaar stelt en bij u en het bedrijf zelf worden vernietigd. Daarnaast zorgt u kosteloos ervoor dat het programma (incl. track en trace systeem) wordt verwijderd en de computer van cliënt weer veilig wordt. Blijft u in gebreke, dan zal cliënt én aangifte gaan doen bij de politie, contact opnemen met Apple zelf om uw handelen aan te kaarten én er zal een gerechtelijke procedure worden gestart om het smartegeld bij de rechtbank te vorderen.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ga er vanuit dat u gehoor geeft aan deze oproep.

woensdag 13 april 2016