Gevolgen openbaarheid faillisementsverslag

3 reacties

Ik verhuur momenteel in een groot pand 3 verschillende appartementen. Eén van mijn huurders is afgelopen jaar geconfronteerd met een faillisement van zijn/haar bedrijf. Met de curator is (in aanwezigheid van getuigen) afgesproken dat door mij tijdelijk een lagere huursom geaccepteerd zou worden vermits dat niet in de openbaarheid zou komen. Omdat er een appartement is vrijgekomen is er de tussentijd geadverteerd met het nog te verhuren appartement. Nu ben ik door nieuwe, potentiële huurders herhaaldelijk geconfronteerd met de klaarblijkelijk lagere huurprijs van het vergelijkbare appartement. Dit omdat in het openbare faillisementsverslag (popt op bij Googlen op adres van het te verhuren pand) naam en toenaam zijn opgenomen inclusief de afgesproken (veel lagere) huurprijs.

In hoeverre kan ik de curator in deze aansprakelijk stellen voor de door mij geleden schade (i.e. het niet doorgaan van de verhuur aan huurders)? kleine indicatie: het gaat om ca. € 7.500,= derving).

Met vriendelijke groet,
Tjakko

dinsdag 20 november 2012