Het weigeren van ingezonden stukken ter vergadering

3 reacties

Bij onze voetbalvereniging zijn nu al enkele keren door een lid ingekomen stukken ingezonden ter vergadering. Deze worden wel als ontvangen bevestigd maar bij de ledenvergadering [oa 24 november jl.] wordt vermeld dat er geen ingekomen stukken zijn .Deze stukken hebben als inhoud vragen over een geweigerd lid. Hoe nu te handelen , medio mei is de volgende ledenvergadering. aanvullend : is er iemand die mijn vraag kan beantwoorden dan mag u mij mailen of bellen. *Privé-gegevens verwijderd door de redactie*

vrijdag 16 december 2011