Meebetalen aan bestrating.

2 reacties

Hallo,
Inleiding; sinds 1980 maken we gebruik van zogenaamd 'recht van overpad'. Dit pad is een zandweg die alle jaren prima dienst deed, maar sinds een half jaar bestraat is. De grondeigenaar heeft een groot kippenschuur gesloopt om er vervolgens 17 garageboxen neer te zetten. Deze boxen zijn inmiddels verkocht of verhuurd.
Na dit alles krijgen we een gepeperde rekening van de grondeigenaar, en claimt de eigenaar dat wij schade hebben aangebracht aan het pad (waardoor hij deze heeft moeten herstellen cq bestraten). In alle jaren is er nooit een klacht geweest van de grondeigenaar vanwege zogenaamde schade, wat kan kapot aan een zandweg? Tijdens de sloop en de bouw van de garageboxen is er met groot materieel gewerkt en heeft letterlijk diepe sporen achter gelaten. En omdat niemand een garagebox koopt/huurt aan een zand (in Nederland vaak modder...) weg heeft de grondeigenaar dit pad bestraat.

Wij hebben dit allemaal zien gebeuren en hebben niets van de eigenaar gehoord tot voor kort (na de oplevering) door middel van een dikke rekening! In de akte uit 1980 staat het recht van overpad beschreven en hierin staat niets over meedelen in de kosten voor eventueel bestraten. De grondeigenaar heeft alle belang bij het bestraten van het pad, voor ons was het prima zoals het was en deze meneer heeft vooraf NIETS overlegt.
De advocaat van de grondeigenaar komt met een claim, dat kan toch niet zo maar?

Fam. V Barneveld

vrijdag 17 oktober 2014