OV-Chipkaart vervanging: wat moet ik betalen?

5 reacties

De door mij gebruikte OV-Chipkaart werkte van het ene op het andere moment niet meer. De betreffende vervoerder controleerde mijn kaart samen met mij en kon geen uiterlijk mankement ontdekken. Restte mij niets anders dan via een formulier een vervangende kaart aan te vragen. De "defecte” kaart moet men dan opsturen met dit formulier. Op het formulier staat dat TLS (verstrekker OV-chipkaart) kosten in rekening KAN brengen (dus niet moet) voor het vervangen van de kaart. Ik heb gebeld met de klantenservice met de vraag waarom ik zou dienen te betalen voor een defecte kaart (ondeugdelijk product). De medewerker gaf me aan dat dit het geval kon zijn als de kaart uiterlijk echt beschadigd was. Dit lijkt me ook redelijk daar je zorgvuldig om moet gaan met het product. Mijn kaart was echter uiterlijk niet beschadigd wat ook de vervoerder mee constateerde. Na ontvangst van de nieuwe kaart bleek dat ik € 7,50 diende te betalen voor de vervangende kaart. Ik heb hier schriftelijk bezwaar tegen gemaakt en de punten genoemd die ik hierboven al aangaf. Ik ontving een brief retour waarin staat dat ik geen vrijstelling krijg van het betalen van aanschafkosten voor de vervangede OV-chipkaart. Als reden geeft meen op dat de OV-chipkaart zichtbaar beschadigd was en niet defect. Motivatie van verstrekker is dat de kaart functioneerde bij ingebruikname en dat ik conform de algemene voorwaarden het risico draag voor verlies, diefstal en/of beschadiging. Wel staat in deze algemene voorwaarden dat ook het Nederlands recht van toepassing is. Ik meen dat ik zorgvuldig met de kaart ben omgegaan Ik heb een kopie gemaakt van de kaart (op de brief waarmee mende vervangende kaart aanvraagt) en daar zijn geen uiterlijke of zichtbare schades te zien op de kaart. Vraag: Wat kan ik hier nu nog tegen doen als ik uit principe deze € 7,50 niet wil betalen. Mijn insteek is dat er een defect "in" de kaart moet hebben gezeten daar er uiterlijk niets aan te zien was. (ik heb een kopie gemaakt van de aanvraag) Naar mijn idee kan en mag verstrekker zich niet beroepen op de algemene voorwaarden waarin ze stellen dat ik verantwoordelijk ben vanaf ingebruikname kaart. Voor de goede orde: de kaart is/was ongeveer een half jaar oud. Ik ben benieuwd :-)

zondag 8 juli 2012