overlast door dode / lijk / overledene bij de buren

1 reactie

in de bovengelegen woning heeft tijdens vakantie een paar weken een dode man gelegen.
bij thuiskomst was de ondergelegen woning vergeven van maden, vliegen en stank afkomstig van de bovengelegen woning.
behang, tapijt, bankstel, lamellen moesten worden vervangen, alsmede het nodige verfwerk.
wie is aansprakelijk?
- verhuurder;
- nabestaanden overledene;
- inboedelverzekering;

of Altrecht (geestelijke gezondheidinstelling); de overledene was onder toezicht van Altrecht die dagelijks of in ieder geval meermalen per week
contact hield met de overledene in verband met de dagelijkse overlast die hij veroorzaakte. de man heeft 3 tot 4 weken dood in zijn woning gelegen,
en al die tijd heeft Altrecht kennelijk niet aan de bel getrokken.

overigens is ook de politie getipt dat de man wel eens overleden zou kunnen zijn.

dinsdag 30 september 2014