schade aan auto door automatisch sluitend hek

0 reacties

Bij het inrijden naar een parkeerterrein sluit het automatische hek zich en raakt mijn auto in het achterportier. De bediening van het hek gaat via een code die per telefoon kan worden doorgegeven. Het hek stond open en de code is niet ingevoerd. Het hek sluit een parkeerterrein af van de openbare weg maar is verder gewoon toegankelijk. Volgens mij voldoet het hek niet aan nationale wettelijke regelgeving die verwijst naar een Europese technische norm waarin staat dat een dergelijk hekwerk in het openbare domein moet zijn voorzien van detectieapparatuur om de beweging van het hek te stoppen zodra zich een persoon of voorwerp binnen de werkingsruimte van het hek bevindt. Dit uiteraard vanwege het anders optredende gevaar van met name personele gevolgen (afklemmen van ledematen van bijvoorbeeld kinderen die met hun arm tussen de spijlen van het hekwerk kunnen gaan zitten.). Naar mijn mening is het hek in strijd met de machine richtlijn en het bouwbesluit. Zijn er mensen die een dergelijke situatie hebben meegemaakt danwel weten of er jurisprudentie op dit terrein is?

woensdag 2 juli 2014