Schade bij uitparkeren door defect paaltje. Wie is aansprakelijk?

2 reacties

Onlangs reed ik bij het uitparkeren met mijn auto over een defect/afgezaagd paaltje dat op de parkeerplaats van een gevangenis staat. Het paaltje was blijkbaar defect, omdat er eerder een vrachtwagen tegen aan heeft gereden. Ze hebben toen ongeveer 10 cm van de grond het paaltje afgezaagd (normaal 90 cm hoog). Dit is ook de reden dat ik het paaltje niet zag en er overheen ben gereden, met aanzienlijke band en zijkant schade tot gevolg hebbende. De parkeerplaats en het onderhoud ervan de verantwoordelijkheid van een penitentiaire inrichting, welke ik voor de uitoefening van mijn werk bezoek. Nadat ik tegen het paaltje ben gereden, is er nog iemand tegenaan gekomen, en pas daarna hebben ze met lint en bestickering aan de mensen duidelijk gemaakt dat er stuk paaltje aanwezig is. Toen ik het hoofd facilitaire zaken vroeg om juiste afwikkeling en dus vergoeding van mijn schade, gaf de PI aan dat het uitparkeren geheel voor mijn risico is. Ongeacht de toestand van een paaltje. Mijn enkele gegeven dat ik niet tegen het paaltje was gereden als het in normale toestand zou zijn geweest, wordt in zijn geheel afgedaan. Mijn gevoel zegt dat dit niet klopt & van jullie zou ik graag willen weten in hoeverre de PI wel zijn verantwoordelijkheid dient te moeten nemen!?

dinsdag 24 maart 2015