Schade door verftube Action

11 reacties

Het verhaal:

Mijn vrouw heeft het doosje met verftubes afgelopen zaterdag gekocht bij het Action filiaal Werfstraat 11 te Haarlem (bon aanwezig).
Toen mijn dochter gisteren de tube uit de verpakking haalde klapte de onderkant van de tube open (een plof geluid).
Hierdoor schoot de verf alle kanten op in de kamer.
Zoals is te zien zit er een grote klonter verf op het plafond (het meeste was al naar beneden gevallen op de bank).
Daarnaast zitten de bank, de vitrage, de overgordijnen, de muur, 2 kussentjes, de vensterbank, een schilderij, de vloer, de tafel en het shirtje van mijn dochter onder de verf.

Voor wat betreft de bank, vloer, vensterbank en het schilderij (glas voorkant) kan ik zeggen dat het mij gelukt is de verf te verwijderen.
Dit heb ik nog niet gedaan met de gordijnen, vitrages en kussentjes. We weten niet welk effect dat heeft op de spullen. We willen hier eerst uitsluitsel over hebben van jullie.
Tevens zal het plafond en de muur opnieuw behandeld moeten worden.
Gelukkig had mijn dochter een oud shirtje aan dus daar is de schade van te overzien.
Er zijn direct foto's gemaakt. Ook van de verpakking met de tubes.

De reactie van de leverancier (vertegenwoordigd door Free & Easy Amsterdam) is als volgt:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte Heer,
Uw e-mail d.d. 21 oktober j.l. richting de Action, hebben wij in goede orde ontvangen.
In deze melding verteld u dat u schade heeft geleden door de verftubes. Dit betreuren wij ten zeerste.
Allereerst wilen wij u mededelen dat een verftube nooit zomaar kan "ontploffen". Hier moet een forse kracht aan vooraf zijn gegaan. Waarschijnlijk is dit gebeurt tijdens het doorprikken van de beschermfolie.

Maar omdat wij onze klanten graag tegemoet komen, zouden wij van u graag willen weten wat u op dit moment van ons verwacht. Wellicht kunnen wij een gezamelijk tot een passende oplossing komen voor beide partijen.

Wachtend op uw reactie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn reactie zou zijn:
Beste Klantenservice,

In reactie op uw schrijven van 15-11-2010 (zie bijlage), waarin uw refereert aan een schademelding die ik gedaan heb d.d. 21-10 2010 volgt hierbij mijn reactie.

U suggereert in uw brief dat er sprake zou zijn van een “ontploffende” tube.
Hier is echter nooit, vanuit mijn kant, over gesproken. Het bevreemd mij dan ook ten zeerste dat u in uw brief al direct over gaat in het uitleggen hoe zoiets gebeurt zou zijn bij ons.
Van de door u suggestief voorgestelde werkwijze is dan ook absoluut geen sprake. Ik wil u verzoeken dit soort uitlatingen pas te doen op het moment dat u zich volledig op de hoogte heeft gesteld van de situatie. Klaarblijkelijk heeft u daar (nog) niet de kans toe gehad??

Indien u de foto’s bestudeerd zal u opvallen dat er geen sprake is geweest van een “ontploffing”.
De tube is aan de onderkant is open gegaan en de verf is eruit gespat terwijl de tube nauwelijks is aangeraakt. Mijn dochter had alleen nog maar het dopje vast.
U kunt ook aan de verpakking én de tube zien dat er niets is stukgemaakt of is “doorgeprikt”. De tube is verder "onbeschadigd".

Aangezien u aan mij een oplossing vraagt voor de door uw product aangeleverde schade zal ik u het volgende voorstellen:
1. Het volledig vergoeden van de kosten voor het (laten) witten van ons plafond,
2. Het volledig vergoeden van de kosten voor het (laten) reinigen van onze muur (indien mogelijk!). Indien niet mogelijk dan het volledig vergoeden van de kosten voor het herstellen van de muurbekleding,
3. Het volledig vergoeden van de kosten voor het (laten) reinigen van de vitrage (indien mogelijk!). Indien deze niet meer hersteld kunnen worden dienen op uw kosten nieuwe vitrages te worden gemaakt/aangeschaft,
4. Het volledig vergoeden van de kosten voor het (laten) reinigen van de gordijnen (indien mogelijk!). Indien deze niet meer hersteld kunnen worden dienen op uw kosten nieuwe gordijnen te worden gemaakt/aangeschaft.

Het reinigen van de vitrage, gordijnen en de muur zou alleen uitgevoerd mogen worden door u of door een bedrijf namens u. Indien u wenst dat wij dit zelf doen dan gebeurt dit alleen op nadrukkelijk verzoek van u. We weten namelijk niet welk effect dat heeft op de spullen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft iemand nog suggesties voordat ik dit bericht naar het bedrijf verstuur?

Alvast hartelijk bedankt voor jullie "meedenken". Ik ben namenlijk bang dat wanneer ik iets verkeerd verstuur ik aan het kortste eind zal trekken.

Groeten Thomas.

donderdag 18 november 2010