Slachtoffer nagemaakte tegoedbon schoenenwinkel

9 reacties

Ergens begin 2015 heb ik schoenen teruggebracht bij de schoenenwinkel X. Helaas blijken zij geen geld terug te geven, enkel een tegoedbon. Ik had de verkoopster gevraagd de tegoedbon in tweeën te delen, de waarde van €120 is opgesplitst in een bon van €100 en een van €20. Aangezien ik vrijwel nooit in deze winkel kom/hier schoenen vind, besloot ik de tegoedbon op marktplaats te zetten (zonder foto). Ik kreeg in april 2015 een reactie van iemand die de bonnen wel wilde overnemen en het bedrag naar mij zou overmaken. Men vroeg zekerheidshalve wel naar een foto, wat ik vanzelfsprekend vond, gezien het grote bedrag. Later kreeg ik een mail dat het toch betrouwbaarder zou zijn om het zelf bij mij op te halen en of ik mijn adres kon geven. Ik begon argwaan te krijgen en gaf liever niet mijn rekeningnr. i.c.m. mijn adresgegevens door. Kort daarna kreeg ik een melding van marktplaats dat het account van de koper is verwijderd i.v.m. verdachte (oplichtings)praktijken. Ik was opgelucht dat ik behalve mijn rekening geen gegevens heb verstrekt!

Een half jaar later besloot ik toch nog maar eens naar schoenenwinkel X te gaan om zelf de tegoedbon te gebruiken. Bij het afrekenen bleek dat de bon van €100 al zou zijn gebruikt, hoewel ik de fysieke bon in mijn bezit had. Er werd gebeld met een financiële afdeling en de bon bleek in april in Groningen te zijn gebruikt, voor €60 iets gekocht, voor €40 een resterende nieuwe tegoedbon uitgegeven. Belachelijk vond ik, ik woon zelf in de omgeving van Maastricht. Hoe kan het zijn dat de bon die ik in mijn handen had aan de andere kant van het land is ingewisseld. De bon van €20 was wel nog gewoon geldig. Al pratende in de winkel herinnerde ik me opeens het marktplaats verhaal en dat ik een foto van de bon per e-mail heb gestuurd (ik heb het later nagekeken en alleen op de bon van €100 was de streepjescode zichtbaar, op die van €20 niet). De verkoopster stelde dat de bon dan o.b.v. de foto en/of het daarop vermelde kaartnummer zou zijn gebruikt, zonder de bon fysiek in te leveren. Ze konden me daar in de winkel en aan de telefoon helaas niet verder helpen en adviseerden een klacht in te dienen. Dit heb ik uiteraard gedaan. Hierop kreeg ik de reactie dat in Groningen wel een fysieke bon is ingeleverd en dat deze dus zou moeten zijn nagemaakt (hun eigen woorden). Ze wezen mijn klacht af en willen mij op geen enkele wijze compenseren of het gestolen bedrag vergoeden.

Ik heb in deze te goeder trouw een foto van een tegoedbon verstuurd, van geen kwaad bewust, aangezien de bon mijns inziens enkel fysiek kan worden ingeleverd en het zien van een streepjes/kaartcode geen kwaad kon. Ik ben van mening dat ik niet de dupe mag worden van het feit dat zij een nagemaakte tegoedbon hebben geaccepteerd. Dit zegt nl ook nog eens iets over de kwaliteit van hun tegoedbon. Mijn klacht en redeneringen worden echter niet gehoord en simpelweg afgewezen, aangezien zij op deze wijze niet gedupeerd zijn.

Ik heb destijds (april 2015) ook aangifte gedaan bij de politie, online i.v.m. internetoplichting. Ik kreeg bericht dat er inderdaad sprake is van een strafbaar feit, maar dat dit niet wordt gezien als internetfraude. Mij is derhalve geadviseerd om bij een politiekantoor aangifte te doen, deze kon online niet worden behandeld. Aangezien ik een werkende moeder ben, heb ik helaas nog niet de tijd kunnen nemen om dit te doen. Hopelijk kan ik via deze weg in ieder geval mijn recht krijgen wat betreft een vergoeding van schoenenwinkel X. Kan iemand mij juridisch advies geven in deze situatie?

Bij voorbaat dank!

dinsdag 7 juni 2016