Tak op rijdende auto bij windstil weer. Verzekeraar tegenpartij beweert onschuld cliënt. Overduidelijk twijfels over onderhoud.

10 reacties

23 September 2013 krijg ik vanuit het niets bij windstil weer een mega tak met een doorsnede van 40 cm al rijdend op mijn dak. Gelukkig was ik in het bezit van een degelijk bestelbus en heeft het tussenschot met de laadbak de klap behoorlijk op kunnen vangen, waardoor het dak mij niet tot nauwelijks heeft kunnen beschadigen.

Bestelbus uiteraard total loss. Ben WA plus verzekerd. Geen stormschade vanwege windstil weer. Mijn eigen verzekering keert dus niets uit. Een x bedrag gehad van een opkoper. De rest van de dagwaarde moet aangevuld worden om mij schadeloos te stellen. De eigenaar van de boom waar de tak uit afgebroken is, een landgoed van 360 hectare met allerlei doorgaande wegen en wandelpaden, heeft zijn verzekering ingeschakeld, omdat ik hen aansprakelijk stel.

Deze beweert dat hen niets te verwijten valt, want de boom ziet/zag er gezond uit en ze zouden onderhoud hebben gepleegd en daarmee voldaan hebben aan hun onderhoudsplicht.

Ze hanteren echter geen VTA controles (Visual Tree Assesment) en op de factuur staat als werkomschrijving "snoeien laanbomen". Hiermee is naar mijn mening niet aangetoond dat de desbetreffende boom goed onderhouden is, wat er gedaan is en of het om de laan gaat waar de boom staat. Verder hebben ze niets zwart op wit.

Ook zijn er diverse zaken die twijfels kunnen oproepen over het wel/al dan niet uitgevoerde onderhoud: De grote van de tak, Klimopgroei van grond tot iets boven de takaanhechting (saponttrekking/stamverstikking?), zwaar verkeer dat passeert (denk aan vrachtwagens met puin/zand, loonwerkverkeer) trilling?, volop in blad met eikels, topzwaar?

Voornamelijk het windstille weer geeft toch aan dat de tak niet goed onderhouden moet zijn geweest. Anders komt deze niet maar zo naar beneden vallen.

Mijn zaakwaarnemer via de rechtsbijstand heeft inmiddels om een welles nietes kwestie te voorkomen een boomexpert ingeschakeld. Deze heeft pas in week 2 (2014) het rapport klaar. Dan is het 3,5 maand na mijn ongeval.

Mijn vraag is of het echt allemaal wel zo lang moet duren, of dat er andere stappen zijn te ondernemen. Graag jullie advies/mening.

donderdag 5 december 2013