Verzekering

4 reacties

Een vraag van een zeer teleurgestelde familielid welke geen uitweg ziet en plots voor
ongevraagde kosten worden belast.
Onverhoops is een gedeelte van plafond stucwerk spontaan naar beneden gekomen zonder enige verklaring nadat verzekering in kennis is gesteld was antwoord dat de verzekering niets dekt.
Woonhuis is altijd normaal bewoond en plots werden bewoners geconfronteerd met het gedeeltelijk naar beneden komen van plafond(stucwerk) zonder enige verklaring waarom.
Stucwerk heeft losgelaten van de verdiepingsvloer zonder dat er hak./breekwerken o.d.waren verricht ook geen waterschade o.d. plafond was bestaand stucwerk en er is verder nooit enige reparatie nodig geweest.
Vraag is wat valt er onder woonhuisverzekering!! En waarom is schade niet gedekt.!!!!!
Waar kan ik nadere informatie inwinnen.
In afwachting reactie verblijven wij U bij voorbaat dankzeggend.

woensdag 26 december 2012